Biokraft i Sverige 2015

Tidningen Bioenergi har uppdaterat den årliga Biokraftkartan i Bioenergi nr 4-2015

 

El producerad med biobränslen, torv och avfall är biokraft. Det finns idag 202 produktionsanläggningar för biokraft i drift och ytterligare cirka 29 är under uppbyggnad eller planering. Den totala installerade effekten är nästan 4 300 MW. Ett så kallat normalår kan biokraften ge cirka 16,3 TWh elenergi. Det motsvarar en drifttid på i genomsnitt drygt 3 800 timmar per år, det vill säga mindre än hälften av årets timmar. Biokraften har en potential att generera mer än 35 TWh per år. I praktiken är elproduktionen från biokraft i dagsläget knappt 10 TWh, beroende på de ekonomiska förutsättningar som gäller för närvarande.

Ladda ner kartan genom att klicka på bilden.

 


 

 

 

Svante Axelsson nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

Publicering: 2016-07-08

Nobina ökar till 75 procent förnybara drivmedel med nya biodieselbussar

Publicering: 2016-06-29

Nobina ökar till 75 procent förnybara drivmedel med nya biodieselbussar

Snabb minskning av koldioxidutsläpp från nya bilar även under maj månad

Publicering: 2016-06-17

Snabb minskning av koldioxidutsläpp från nya bilar även under maj månad

Nordic Heat exporterar svensk fjärrvärmekunskap

Publicering: 2016-06-10

Nordic Heat exporterar svensk fjärrvärmekunskap

Snart ser vi inte skogen för alla träd

Publicering: 2016-05-26

Snart ser vi inte skogen för alla träd

Crazy Swede gör hopp för biodrivmedel

Publicering: 2016-05-23

Crazy Swede gör hopp för biodrivmedel

Uppsala närmare klimatmålet med Vattenfalls investeringar

Publicering: 2016-05-23

Vattenfall miljardsatsar i Uppsala för att minska koldioxidutsläppen med mer bioenergi

Publicering: 2016-05-23

PowerCell Sweden och Cortus Energy utvecklar lösning för att producera biokraft med bränsleceller

Publicering: 2016-05-23

Energiskog i norra England ger stadig inkomst och diversifiering

Publicering: 2016-05-10

Energiskog i norra England ger stadig inkomst och diversifiering

Nya biokraftvärmeverket i Värtan invigt

Publicering: 2016-05-10

Nya biokraftvärmeverket i Värtan invigt

Kombiskotare bäst vid grotanpassad avverkning

Publicering: 2016-04-19

Kombiskotare bäst vid grotanpassad avverkning

Framtidens fossilfria drivmedel framställs i Bäckhammar

Publicering: 2016-04-11

Anna Lundborg årets mottagare av Jan Häckners bioenergipris

Publicering: 2016-04-08

Anna Lundborg årets mottagare av Jan Häckners bioenergipris

Resia första resebyrå som erbjuder flygresor med biobränsle

Publicering: 2016-04-07

Raka rör binder samman Fortum Värme och Bahnhofs Elementica

Publicering: 2016-03-24

Raka rör binder samman Fortum Värme och Bahnhofs Elementica

Lantmännen, Scania och Arla satsar på etanol

Publicering: 2016-03-24

Lantmännen, Scania och Arla satsar på etanol

Bästa resultatet någonsin för Preem

Publicering: 2016-03-23

Bästa resultatet någonsin för Preem

Södra ökar exporten av energiprodukter

Publicering: 2016-03-23

Sveaskogs avverkar med fiskrens i tanken

Publicering: 2016-03-23

Sveaskogs avverkar med fiskrens i tanken

BMH Technology blir leverantör till Borås Energi & Miljö

Publicering: 2016-03-17

BMH Technology blir leverantör till Borås Energi & Miljö

Fly Green Fund vinner Partnership of the Year

Publicering: 2016-03-17

Marknaden dör innan skatten rättas till!

Publicering: 2016-03-15

Rottneros investerar 98 miljoner i ny biobränslepanna

Publicering: 2016-03-07

Rottneros investerar 98 miljoner i ny biobränslepanna

Borås Energis bioaska godkänd av miljöförvaltningar

Publicering: 2016-03-07

Moderna braskaminer bättre för både människa och miljö

Publicering: 2016-03-07

Moderna braskaminer bättre för både människa och miljö

Staten slaktar E85 med felaktig skatt

Publicering: 2016-03-04

Preems drivmedel minskade CO2 med 712116 ton 2015

Publicering: 2016-03-01

SP hjälper svenska panntillverkare in på amerikanska marknaden

Publicering: 2016-02-26

Mercedes-Benz lastbilar godkända för HVO

Publicering: 2016-02-26

Mercedes-Benz lastbilar godkända för HVO

Pelletsspisar i Zambia klimatkompenserar för fossil koldioxid i Helsingborg

Publicering: 2016-02-24

Pelletsspisar i Zambia klimatkompenserar för fossil koldioxid i Helsingborg

Lise Nordin (MP) kommenterar ökad bioenergikunskap: ”Bioenergins roll har blivit mer synlig”

Publicering: 2016-02-19

Lise Nordin (MP) kommenterar ökad bioenergikunskap: ”Bioenergins roll har blivit mer synlig”

Miljardinvestering i Mörrum

Publicering: 2016-02-18

Miljardinvestering i Mörrum

Miljöpartiets väljare från sämst till bäst kunskap om bioenergins roll

Publicering: 2016-02-17

Arbaflame-Rune vinner Enova-priset!

Publicering: 2016-02-17

Arbaflame-Rune vinner Enova-priset!

SCA investerar i biodrivmedel från svartlut

Publicering: 2016-02-15

Bergvik Skog ny part i f3

Publicering: 2016-02-12

Vardagens värmehjältar!

Publicering: 2016-02-08

Solfångare och ackumulatortank sparar mer än 20 procent pellets

Publicering: 2016-02-05

Solfångare och ackumulatortank sparar mer än 20 procent pellets

GoBiGas byter från pellets till flis

Publicering: 2016-01-26

GoBiGas byter från pellets till flis

Opcon: Varslar 12 tjänster inom den svenska bioenergidelen

Publicering: 2016-01-26

Stora Ensos bruk i Skutskär nu 99 procent fossilfritt

Publicering: 2016-01-21

Stora Ensos bruk i Skutskär nu 99 procent fossilfritt

Större lastbilar kan på ett enda år spara 16,8 miljoner liter bränsle

Publicering: 2016-01-18

Större lastbilar kan på ett enda år spara 16,8 miljoner liter bränsle

Ny satsning för en fossiloberoende fordonsflotta 2030

Publicering: 2016-01-14

Kyla ger maximal produktion av biokraft och värme i Sverige

Publicering: 2016-01-13

Kyla ger maximal produktion av biokraft och värme i Sverige
Wästlund Design