Biokraft i Sverige 2015

Tidningen Bioenergi har uppdaterat den årliga Biokraftkartan i Bioenergi nr 4-2015

 

El producerad med biobränslen, torv och avfall är biokraft. Det finns idag 202 produktionsanläggningar för biokraft i drift och ytterligare cirka 29 är under uppbyggnad eller planering. Den totala installerade effekten är nästan 4 300 MW. Ett så kallat normalår kan biokraften ge cirka 16,3 TWh elenergi. Det motsvarar en drifttid på i genomsnitt drygt 3 800 timmar per år, det vill säga mindre än hälften av årets timmar. Biokraften har en potential att generera mer än 35 TWh per år. I praktiken är elproduktionen från biokraft i dagsläget knappt 10 TWh, beroende på de ekonomiska förutsättningar som gäller för närvarande.

Ladda ner kartan genom att klicka på bilden.

 


 

 

 

Nobina ökar till 75 procent förnybara drivmedel med nya biodieselbussar

Publicering: 2016-06-29

Nobina ökar till 75 procent förnybara drivmedel med nya biodieselbussar

Snabb minskning av koldioxidutsläpp från nya bilar även under maj månad

Publicering: 2016-06-17

Snabb minskning av koldioxidutsläpp från nya bilar även under maj månad

Nordic Heat exporterar svensk fjärrvärmekunskap

Publicering: 2016-06-10

Nordic Heat exporterar svensk fjärrvärmekunskap

Snart ser vi inte skogen för alla träd

Publicering: 2016-05-26

Snart ser vi inte skogen för alla träd

Crazy Swede gör hopp för biodrivmedel

Publicering: 2016-05-23

Crazy Swede gör hopp för biodrivmedel

Uppsala närmare klimatmålet med Vattenfalls investeringar

Publicering: 2016-05-23

Vattenfall miljardsatsar i Uppsala för att minska koldioxidutsläppen med mer bioenergi

Publicering: 2016-05-23

PowerCell Sweden och Cortus Energy utvecklar lösning för att producera biokraft med bränsleceller

Publicering: 2016-05-23

Energiskog i norra England ger stadig inkomst och diversifiering

Publicering: 2016-05-10

Energiskog i norra England ger stadig inkomst och diversifiering

Nya biokraftvärmeverket i Värtan invigt

Publicering: 2016-05-10

Nya biokraftvärmeverket i Värtan invigt

Kombiskotare bäst vid grotanpassad avverkning

Publicering: 2016-04-19

Kombiskotare bäst vid grotanpassad avverkning

Framtidens fossilfria drivmedel framställs i Bäckhammar

Publicering: 2016-04-11

Anna Lundborg årets mottagare av Jan Häckners bioenergipris

Publicering: 2016-04-08

Anna Lundborg årets mottagare av Jan Häckners bioenergipris

Resia första resebyrå som erbjuder flygresor med biobränsle

Publicering: 2016-04-07

Raka rör binder samman Fortum Värme och Bahnhofs Elementica

Publicering: 2016-03-24

Raka rör binder samman Fortum Värme och Bahnhofs Elementica

Lantmännen, Scania och Arla satsar på etanol

Publicering: 2016-03-24

Lantmännen, Scania och Arla satsar på etanol

Bästa resultatet någonsin för Preem

Publicering: 2016-03-23

Bästa resultatet någonsin för Preem

Södra ökar exporten av energiprodukter

Publicering: 2016-03-23

Sveaskogs avverkar med fiskrens i tanken

Publicering: 2016-03-23

Sveaskogs avverkar med fiskrens i tanken

BMH Technology blir leverantör till Borås Energi & Miljö

Publicering: 2016-03-17

BMH Technology blir leverantör till Borås Energi & Miljö

Fly Green Fund vinner Partnership of the Year

Publicering: 2016-03-17

Marknaden dör innan skatten rättas till!

Publicering: 2016-03-15

Rottneros investerar 98 miljoner i ny biobränslepanna

Publicering: 2016-03-07

Rottneros investerar 98 miljoner i ny biobränslepanna

Borås Energis bioaska godkänd av miljöförvaltningar

Publicering: 2016-03-07

Moderna braskaminer bättre för både människa och miljö

Publicering: 2016-03-07

Moderna braskaminer bättre för både människa och miljö

Staten slaktar E85 med felaktig skatt

Publicering: 2016-03-04

Preems drivmedel minskade CO2 med 712116 ton 2015

Publicering: 2016-03-01

SP hjälper svenska panntillverkare in på amerikanska marknaden

Publicering: 2016-02-26

Mercedes-Benz lastbilar godkända för HVO

Publicering: 2016-02-26

Mercedes-Benz lastbilar godkända för HVO

Pelletsspisar i Zambia klimatkompenserar för fossil koldioxid i Helsingborg

Publicering: 2016-02-24

Pelletsspisar i Zambia klimatkompenserar för fossil koldioxid i Helsingborg

Lise Nordin (MP) kommenterar ökad bioenergikunskap: ”Bioenergins roll har blivit mer synlig”

Publicering: 2016-02-19

Lise Nordin (MP) kommenterar ökad bioenergikunskap: ”Bioenergins roll har blivit mer synlig”

Miljardinvestering i Mörrum

Publicering: 2016-02-18

Miljardinvestering i Mörrum

Miljöpartiets väljare från sämst till bäst kunskap om bioenergins roll

Publicering: 2016-02-17

Arbaflame-Rune vinner Enova-priset!

Publicering: 2016-02-17

Arbaflame-Rune vinner Enova-priset!

SCA investerar i biodrivmedel från svartlut

Publicering: 2016-02-15

Bergvik Skog ny part i f3

Publicering: 2016-02-12

Vardagens värmehjältar!

Publicering: 2016-02-08

Solfångare och ackumulatortank sparar mer än 20 procent pellets

Publicering: 2016-02-05

Solfångare och ackumulatortank sparar mer än 20 procent pellets

GoBiGas byter från pellets till flis

Publicering: 2016-01-26

GoBiGas byter från pellets till flis

Opcon: Varslar 12 tjänster inom den svenska bioenergidelen

Publicering: 2016-01-26

Stora Ensos bruk i Skutskär nu 99 procent fossilfritt

Publicering: 2016-01-21

Stora Ensos bruk i Skutskär nu 99 procent fossilfritt

Större lastbilar kan på ett enda år spara 16,8 miljoner liter bränsle

Publicering: 2016-01-18

Större lastbilar kan på ett enda år spara 16,8 miljoner liter bränsle

Ny satsning för en fossiloberoende fordonsflotta 2030

Publicering: 2016-01-14

Kyla ger maximal produktion av biokraft och värme i Sverige

Publicering: 2016-01-13

Kyla ger maximal produktion av biokraft och värme i Sverige

KPA Unicon levererar en biobränsepanna till Stora Enso Ala Sågverk i Ljusne

Publicering: 2016-01-12

Wästlund Design