Vilka möjligheter ger avancerade biodrivmedel för svensk skogsindustri ?

Publicering: onsdag, 2015-08-26 14:25:00

 

 

Sök svaret på Svebios konferens Advanced Biofuels på Arlanda 16 – 17 september!

Vilka marknader kommer det att finnas för nya, avancerade biodrivmedel för flyget, för sjöfarten och för vägtransporter under de närmaste åren. Och vilken roll kan skogsföretagen spela i den här utvecklingen, som råvaruleverantörer och och bränsleproducenter?

Hur kan skogsindustrin anamma denna möjlighet och kombinera med fortsatt innovation och tillväxt inom de traditionella pappers- och massaområdena?

Kom och lyssna på representanter från Lufthansa, Boeing, Avinor, Swedavia och andra ledande aktörer inom flygindustrin. Hör hur Stena Line har konverterat världens näst största ro-pax-fartyg till drift förberedd för biometanol och hur Wärtsilä utvecklar marina motorer till nya biodrivmedel för sjöfarten.

Lyssna på föredrag om en lång rad världsledande projekt där man redan idag gör biodrivmedel av trä, avfall och andra cellulosahaltiga råvaror, i Finland, Sverige, Kanada, USA och Brasilien. Många av projekten är nyheter för den svenska publiken.

Ett är Fulcrum-projektet där Abenoga kommer att uppföra världens första bioraffinaderi med förgasning av avfall till en syntetisk olja att uppgraderas till biojet, ett grönt flygbränsle. Anläggningen är designad till en kapacitet om 10 miljoner gallons per år och kontraktet är värt US$200 miljoner.

Lyssna också på Enerkem från Kanada som har uppfört världens första kommersiella bioraffinaderi av avfall till biometanol och bioetanol via termisk förgasning i Edmonton.

Advanced Biofuels Conference på Arlanda anordnas av Svebio och är en internationell mötesplats för företag som vill utveckla de nya produkterna och marknaderna för nya biodrivmedel. Programmet innehåller ca 42 talare från tolv länder, experter och politiker samt företagsledare med unik överblick och kunskap om den globala utvecklingen inom området.

Väl mött på Arlanda 16-17 september!

För fullständigt program och anmälan: www.advancedbiofuelsconference.org

Wästlund Design