Alla ämnen
Opinion & debatt

​EU-kommissionens politik för bioenergi haltar betänkligt

– EU-kommissionen har ett balanserat förslag om fasta biobränslen, som gör det möjligt att använda svensk skog som råvara och vår skogsvårdslagstiftning för att visa att våra bränslen är hållbara. Men kommissionens förslag om att avveckla biodrivmedel från åkergrödor är förödande för EU:s klimatpolitik på transportområdet. Politiken haltar. Den ger möjligheter att ställa om värme- och elproduktionen i Europa, men den nödvändiga omställningen av transportsektorn fördröjs.

Ett av EU:s hållbarhetskrav är föryngring efter avverkning.
Ett av EU:s hållbarhetskrav är föryngring efter avverkning.

Det säger Gustav Melin, VD i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, i en kommentar till EU-kommissionens vinterpaket för energi och klimat, som presenterats idag.

– Vi måste få politikerna inom EU att inse att det går att göra klimatvänliga biobränslen både från åkermarken och från skogen. Vi måste kunna utnyttja alla våra odlingsresurser liksom alla typer av avfall och restprodukter för att ersätta fossila bränslen, om vi ska kunna nå de mycket tuffa mål som sattes upp i Parisavtalet för ett år sedan.

– Vinterpaketet innehåller ett mycket stort antal dokument, som vi nu måste analysera. De förslag som läggs fram utgår från de mål som EU:s regeringschefer tidigare lagt fast. Tyvärr är målen för lågt satta, både när det gäller reduktion av växthusgasutsläpp och andelen förnybar energi, och det finns inget mål alls för transportsektorn. Målen borde ha skärpts efter att EU skrivit på Parisavtalet. Nu måste EU-parlamentet och regeringarna öka ambitionerna.

– Vinterpaketet innehåller mängder av detaljregleringar och leder till ökad byråkrati. Man borde istället använda koldioxidskatt och en stärkt handel med utsläppsrätter för att minska utsläppen, effektivisera energianvändningen och gynna förnybar energi. Det blir både enklare och mer kostnadseffektivt, avslutar Gustav Melin.

För ytterligare information kontakta Svebios VD Gustav Melin, 070-5244400, eller Svebios kommunikationschef Kjell Andersson, 070-4417192.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy