Alla ämnen
Skogsbränsle

​Lars Stigsson är 2018 års mottagare av Jan Häckners bioenergipris

Lars Stigsson, grundare och delägare av Sunpine, är årets mottagare av Jan Häckners bioenergipris. Det skriver Svebio i ett pressmeddelande.

Karin Medin (till vänster), ordförande i Svebio och Cecilia Häckner (till höger), dotter till Jan Häckner, överlämnade Jan Häckners bioenergistipendium till Lars Stigsson, grundare av Sunpine.
Karin Medin (till vänster), ordförande i Svebio och Cecilia Häckner (till höger), dotter till Jan Häckner, överlämnade Jan Häckners bioenergistipendium till Lars Stigsson, grundare av Sunpine. Karin Medin (till vänster), ordförande i Svebio och Cecilia Häckner (till höger), dotter till Jan Häckner, överlämnade Jan Häckners bioenergistipendium till Lars Stigsson, grundare av Sunpine.

Karin Medin, ordförande i Svebio och Cecilia Häckner, Jan Häckners dotter, överlämnade idag Jan Häckners bioenergistipendium till Lars Stigsson innovatör och grundare av SunPine i Piteå. Priset delades ut vid Svebios årsmöte den 10 april. Stipendiet består av 10 000 kronor och delas varje år ut till en person som genom forskning, innovation eller företagsutveckling gjort en betydelsefull insats för att främja ökad bioenergianvändning på ett miljövänligt sätt.

Lars Stigsson har förverkligat sin innovation. Han har utvecklat en teknik som är ett viktigt steg i kedjan för att omvandla råtallolja, en restprodukt från skogsindustrin, till bland annat förnybar diesel och bensin. Han har medverkat till att tekniken kommersialiserats och idag bidrar till att ersätta fossil diesel och därigenom minskar utsläppen av fossila koldioxidutsläpp med 250 000 ton per år.

Lars Stigsson grundade företaget SunPine för drygt tio år sedan. Företaget använder råtallolja från skogsindustrin för att producera bioolja, terpentin, harts och råtalldiesel. Sunpine producerar idag cirka 100 000 kubikmeter råtalldiesel per år. Preem använder råtalldiesel som råvara i sitt raffinaderi för att producera förnybar diesel och bensin.

Lars Stigsson äger idag en del i SunPine via sitt företag Kiram. Huvudägare är Preem, Sveaskog, Södra och Lawter. SunPine har nyligen beslutat att investera 250 miljoner kronor för att öka produktionen av råtalldiesel i Piteå med 50 procent till 2020.

Jag är rörd och känner stolthet över att ha fått Jan Häckners bioenergipris. Det har varit en spännande resa med Sunpine.För tio år sen var omsättningen 100 000 kronor och idag omsätter vi 1,5 miljarder kronor och har en god lönsamhet, säger Lars Stigsson.

Så här lyder motiveringen till varför priset i år tilldelats Lars Stigsson:

”För nyttiggörandet av forskningsresultat, inom kemisk och skogsindustriell teknologi i fullskalig produktion av talloljediesel från restprodukter från den svenska skogen, som lett till investeringar och arbetstillfällen vid SunPine i Piteå. Lars har på ett unikt sätt genom en kombination av gedigen teknisk kunskap, entreprenörskap och mångårig envishet visat att inhemsk tillverkning av förnybara drivmedel och kemikalier ur skogsindustriernas effektiva värdekedjor både är tekniskt möjlig och ekonomiskt lönsam. Lars innovationsförmåga och driv har stor del i ökningen av biodrivmedel från den svenska skogen, för vilket han förtjänar ett särskilt erkännande.”

För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin, vd i Svebio, tel 070-524 44 00.


Läs hela pressmeddelandet och följ Svebio på Newsdesk

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy