Alla ämnen
Bioolja

​Stoppa förslaget om koldioxidskatt på förnybara biooljor

Att lägga koldioxidskatt på ett förnybart bränsle är fel och till skada för klimatet. Förnybara bränslen släpper visserligen ut koldioxid när de förbränns men inte mer än de några månader tidigare plockat bort från atmosfären. Skatt på förnybar koldioxid minskar förtroendet för den svenska klimatpolitiken. Sverige får inte falla undan för EU-kommissionens krav på att vi ska införa skatt på förnybara biooljor.

Regeringen måste agera gentemot EU-kommissionen och kräva att Sverige fritt får använda koldioxidbeskattningen som styrmedel
Regeringen måste agera gentemot EU-kommissionen och kräva att Sverige fritt får använda koldioxidbeskattningen som styrmedel Regeringen måste agera gentemot EU-kommissionen och kräva att Sverige fritt får använda koldioxidbeskattningen som styrmedel

– Vi måste i Sverige kunna bestämma hur vi vill använda den koldioxidskatt som vi haft ända sedan 1991 och som lett till kraftigt minskat beroende av importerad olja och 30 procent minskade utsläpp av växthusgaser. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, som en kommentar till att regeringen vill införa skatt på en rad biooljor.

Svebio har svarat på en remiss från Finansdepartementet där regeringen föreslår att det skatteundantag som finns för ett antal biooljor, främst rapsolja (RME) och viss metanol som används för uppvärmning, ska avskaffas från årsskiftet. Det innebär att Sverige inför full koldioxidskatt och energiskatt på förnybara och koldioxidneutrala biobränslen. Regeringen hänvisar till underhandsuppgifter från tjänstemän på EU-kommissionen om en kommande tolkning av statsstödsreglerna.

Oförutsedd straffskatt

Biooljorna används i pannor och processer där man tidigare använt lätt eldningsolja. Det handlar främst om topplastpannor i fjärrvärme och pannor i vissa industrier, asfaltverk, torkanläggningar och liknande. Ofta är det anläggningar där man behöver en hög effekt under kort tid. Den totala användningen av de biooljor som berörs är enligt vår bedömning cirka 26 000 kubikmeter. Om hela volymen åter skulle ersättas med fossil olja handlar det om ett koldioxidutsläpp på cirka 70 000 ton.

– De företag som konverterat till bioolja har gjort det i förvissning om att de gjort en klimatinsats i överensstämmelse med den svenska klimatpolitiken. De vill vara en del av ett fossilfritt Sverige. Om några månader drabbas de av en oförutsedd straffskatt som ger kraftigt ökade kostnader. Vem vågar investera i klimatåtgärder om man inte vet att klimatstyrmedlen är att lita på?

– Regeringen måste agera gentemot EU-kommissionen och kräva att Sverige fritt får använda koldioxidbeskattningen som styrmedel. Ett lämpligt tillfälle är nu när EU:s åtgärdspaket med anledning av corona-epidemien ska förhandlas, säger Gustav Melin.

Läs Svebios remissyttrande över förslaget här
Läs Svebiobloggen om samma ämne här

För ytterligare information, kontakta Kjell Andersson, näringspolitisk chef, 070-441 71 92, Gustav Melin, vd, 070-524 44 00.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy