Alla ämnen
Bioenergi i industri

​Tillverkande industri sparar en miljon per år genom att byta till biobränsle

Tillverkande industri kan spara drygt 5 000 kronor per kubikmeter fossilolja som ersätts med träpellets. Det blir en miljon per år för en medelstor industri som använder 200 kubikmeter olja per år. 
– Det har troligen aldrig varit mer gynnsamt för tillverkande industri att byta från fossilolja till förnybart biobränsle. Dessutom minskar klimatpåverkan kraftigt, säger Anders Haaker, chefredaktör på tidningen Bioenergi.

Priset för ett fat nordsjöolja har det senaste året ökat med 50 procent till omkring 80 dollar per fat. Den första januari i år togs den sista subventionen av koldioxidskatt för tillverkande industri bort. Det ger sammantaget ett oljepris på 8 700 kronor per kubikmeter. Priset gäller för tillverkande industri i Sverige som använder 100–200 kubikmeter olja per år, efter reduktion av energiskatten.

Mer än 5 000 kr i besparing med pellets

Tillverkande industrier kan välja att ersätta olja med en rad olika biobränslen som till exempel träflis, träpellets, bioolja eller biogas beroende på behov och tillverkningsprocess. Med träpellets istället för fossil olja blir bränslekostnaden omkring 5 350 kronor lägre per m3 olja, eller drygt 1 miljon kronor per år för ett företag som använder 200 kubikmeter olja per år. Det visar tidningen Bioenergis analys av förutsättningarna för tillverkande industri att byta från fossil olja till bioenergi.

Kopparberg
Kopparbergs Bryggeri tillverkar öl och cider har 2016 ersatt olja med pellets för att producera ånga till processen vid bryggeriet i Kopparberg. Kopparberg

Industrier som uppgraderat

En rad företag har redan bytt till biobränsle. Några exempel:

  • Kopparberg Bryggeri använder pellets istället för fossil olja.
  • NCC, PEAB och Skanska använder pellets eller bioolja i flera asfaltverk runt om i Sverige.
  • Arvid Nordquist i Solna har bytt från fossil gasol till biogas i sitt kafferosteri.

Så har vi räknat:

Oljepriset

Totalt kostade en kubikmeter olja i maj cirka 8 700 kronor, inklusive skatter, för en industri i Sverige som använder 100–200 kubikmeter olja per år. Inköpspriset var cirka 9 300 kronor. Efter återbetalning av 70 procent av energiskatten, 608 kronor, blir oljepriset cirka 8 700 kronor, varav 3 534 kronor är skatter.

Koldioxidskatten

Tillverkande industri betalar från den 1 januari 2018 full koldioxidskatt, 3 292 kronor per m3 olja. Tidigare betalade tillverkade industri en reducerad koldioxidskatt. Skattereduktionen har fasats ut under flera år och i januari togs den sista reduktionen på 20 procent bort. Det innebar en ökad kostnad på 658 kronor per m3 olja.

Energiskatten

Totalt är energiskatten 869 kr per m3 olja. Efter 70 procent skattereduktion, 608 kr, betalar tillverkande industri 261 kr per m3 olja i energiskatt. Tillsammans blir koldioxidskatten och energiskatten 3 534 kronor per m3 olja.

Pelletspriset

Pelletspriset för en industrikund var för ett år sedan cirka 1475 kronor per ton. Under våren 2018 rapporteras om högre pelletspriser när nya avtal tecknas. Vi uppskattar att prisuppgången kan vara 10 procent, vilket ger cirka 1625 kronor per ton 2018. För att ersätta en kubikmeter olja behövs cirka 2,06 ton pellets till en kostnad på cirka 3 350 kronor, vilket är 5 350 kronor lägre än oljepriset på 8 700 kronor.

Energivärde

Olja: 9 900 kWh per kubikmeter
Pellets: 4 800 kWh per ton

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy