Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

100% biogas i Arvid Nordquist rosteri

Som ett led i att nå Sveriges Riksdags fastställda mål om ett klimatneutralt samhälle 2045 har Arvid Nordquist antagit utmaningen att senast 2030 uteslutande använda sig av fossilfria inrikestransporter.

Politikerna i riksdagen är överens om att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. För att klara målet måste företag, organisationer, städer och kommuner samarbeta för omställning. Arvid Nordquist vill bidra till att Sverige blir en av världens första fossilfria välfärdstater och antar utmaningen att senast 2030 använda sig av fossilfria inrikestransporter.

Företaget har bytt ut fossil gasol och rostar till hundra procent med biogas
Företaget har bytt ut fossil gasol och rostar till hundra procent med biogas Företaget har bytt ut fossil gasol och rostar till hundra procent med biogas

-Vår verksamhet ska bidra till ett bättre samhälle. Vi kan visa upp hur våra egna utsläpp ser ut idag och har tydliga mål för våra utsläppsminskningar, vi hoppas att det kan inspirera fler att göra detsamma, säger Peter Dannqvist Logistikdirektör på Arvid Nordquist.

Engagerade i klimatfrågan

Utmaningen är ett led i Fossilfritt-Sveriges arbete för att bidra till att klimatavtalet som signerades i Paris 2015 med sikte på att hålla den globala uppvärmningen under två grader. Arvid Nordquist har länge varit engagerad i klimatfrågan. Förutsättningarna för kaffeodling påverkas kraftigt av den globala uppvärmningen, något som redan påverkar odlarna. Att därför ta sitt ansvar som kaffeproducent både att minska sin miljöpåverkan men också att förbättra livsförutsättningarna för kaffeodlarna har varit självklart för Arvid Nordquist.

Färdplan mot fossilfria transporter

Redan 2011 inleddes full klimatkompensation genom skogsplanteringsprojekt i syfte att bidra till minskad global uppvärmning och fattigdomsbekämpning. Företaget blev därmed klimatneutralt. 2014 gick Arvid Nordquist över till ny inköpstrategi gällande råkaffeinköpen och fortfarande är företaget ensamt i Sverige att uteslutande rosta 100 procent hållbart certifierat kaffe. Företaget har bytt ut fossil gasol och rostar till 100 procent med biogas och har fossilfri el- och energianvändning. Nu har företaget även tagit ut färdplanen mot fossilfria transporter.

Läs mer på www.arvidnordquist.se

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy