Alla ämnen
Bioolja

Wibax terminal i Malmö är redo för marknaden i södra Sverige

Efter mångmiljonsatsning för att öka kapaciteten och säkerställa en hög säkerhetsnivå är Wibax terminal i Malmö ombyggd och klar.  - Nu är vi är redo för en stark etablering i södra Sverige, säger Jonas Wiklund, CEO Wibax Group.

Wibax förvärvade terminalen i Malmö år 2014. Efter en översyn och inventering av verksamheten pågick en lång process med ansökningar om miljötillstånd för nya produkter. Därefter påbörjades omfattande ombyggnationer för att öka kapaciteten och säkerställa en hög säkerhetsnivå. Wibax har investerat totalt 26 miljoner kronor på uppgraderingen som förutom invallningen även omfattar ett nytt värmesystem, invändig målning för att undvika korrosion, isolering av vissa cisterner samt en ny säkrare utlastning.

– Med denna investering har vi ytterligare stärkt säkerhetsnivån på terminalen i Malmö, säger Anders Skoog, Operations Manager Wibax terminaler.

Malmöterminalen är strategiskt belägen för leveranser till både sydligaste Sverige och Danmark liksom för import av olika produkter från övriga Europa. Malmöterminalen är Wibax sydligaste och en viktig knytpunkt längst ner i landet som stärker vår verksamhet i det expansiva Öresundsområdet. Terminalen i Malmö har en yta på 18 000 m² och består av cisterner med en total lagringskapacitet på 13 300 m³. Här finns goda förutsättningar att hantera såväl båt- som järnvägs- och tankbilstransporter. Genom etableringen stärks den totala lagrings- och logistikkapaciteten.

Med Malmöterminalen täcker vi nu hela Sverige och vi ser nya marknader här när det gäller både kemikalier och biooljor. Det känns kul att vi nu kan göra en rejäl satsning med egna produkter i Malmö och södra Sverige säger, säger Jonas Wiklund, CEO Wibax Group.

Hög säkerhetsnivå

Wibax har idag totalt åtta terminaler strategiskt placerade på olika platser i Sverige, samt en i Finland. Terminalerna håller mycket hög standard, med höga krav på säkerhet. Bland annat finns en tydlig strategi att satsa på invallningar, vilket vid en eventuell olycka skyddar mot läckage och förhindrar spridning till omgivningen.

Wibax erbjuder hela distributionskedjan, från inköp och produktion till lagring och frakt med egna tankbilar. Säkerhets- och servicegraden är mycket hög och kunder har exempelvis möjlighet att via webblösningar se aktuella nivåer och uttag. Ambitionen med terminalerna är att finnas nära kunderna och minimera frakt med bil så långt som möjligt.

Wibax terminal i Malmö Wibax terminal i Malmö

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy