Alla ämnen
Politik

Klimatklivet visar vägen för minskade utsläpp

Naturvårdsverket har gett stöd till många nya åtgärder som minskar Sveriges klimatpåverkan. Bland projekten finns bland annat investeringar inom transportsektorn och jordbruket. Tillsammans med tidigare beslutade åtgärder minskar de utsläppen med 1,3 miljoner ton per år.

Under hösten har stöd från Klimatklivet bland annat betalats ut för utökad biogasproduktion, produktion av biokol, fler tankstationer och fordon med biogas. Genom stödet  kan tunga fordon använda biogas istället för diesel. Bland besluten finns också flera publika laddstationer på platser där det tidigare varit glest med laddningsstationer.

De åtgärder som stöds via Klimatklivet kan visa vägen och inspirera andra att höja ambitionen i klimatarbetet.

─ Vi ser ett ökat engagemang i både näringsliv och offentlig sektor att ställa om till fossilfria transporter. Genom Klimatklivet kan vi möta det behov som finns för att öka takten i klimatomställningen och samtidigt stärka konkurrenskraften för svenskt näringsliv, säger Carl Mikael Strauss, chef för klimatklivesenheten på Naturvårdsverket.

Utsläppen måste minska i en snabbare takt

Stöd från Klimatklivet har under hösten getts till totalt 114 nya åtgärder fram till den 2 december. Dessa åtgärder beräknas minska utsläppen i Sverige med 38 000 ton per år. Mer än hälften är energikonverteringar, och ungefär en fjärdedel av alla nya åtgärder är inom jordbruket.

─ Vi ser ett växande intresse att ställa om jordbruket till nya lösningar som ger ett mindre klimatavtryck. Det handlar till exempel om byte från olja och diesel i spannmålstorkar, bevattningspumpar, växthus och uppvärmning av lokaler, säger Nanna Wiholm, projektledare för Klimatklivet på Naturvårdsverket

Sedan Klimatklivet startades år 2015 har 3 167 lokala investeringar tillsammans fått 4,5 miljarder kronor i stöd. Sammantaget beräknas dessa invensteringar kunna minska utsläppen av växthusgaser med 1,3 miljoner ton varje år under åtgärdernas livslängd.

Utsläppen i Sverige behöver minska i betydligt snabbare takt. I Sverige behövs en minskningstakt på 5 till 8 procent per år för att nå riksdagens beslutade mål om att Sverige ska vara klimatneutralt senast år 2045.

Nästa ansökningsomgång för Klimatklivet öppnar den 10 februari 2020.

Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. Varje investerad krona ska ge största möjliga klimatnytta.
Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. Varje investerad krona ska ge största möjliga klimatnytta. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. Varje investerad krona ska ge största möjliga klimatnytta.

Mer om Klimatklivet
Samlad information om Klimatklivet
Presentation av resultat från Klimatklivet

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy