Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

122 anläggningar för produktion av biodrivmedel i Norden

Bioenergi har sammanställt befintliga och planerade anläggningar för produktion av biodrivmedel i Norden. Vi listar dels anläggningar som är i drift, dels projekt som är under byggnad samt kända och offentliggjorda planer på framtida projekt. Vi har identifierat 63 projekt för flytande biodrivmedel i Norden och 59 anläggningar i Sverige för produktion av biogas för fordonsdrift.

I tabellerna redovisas uppgifter om råvara och produktionskapacitet för biodrivmedel i Norden i de fall vi känner till uppgifterna. Produktionskapaciteten för alla anläggningar kan inte adderas ihop för att få fram den totala kapaciteten, eftersom några anläggningar producerar en råvara till ett raffinaderi som gör slutprodukten, till exempel SunPine som producerar råtalldiesel till Preem. Det kan också vara så att raffinaderier importerar råvara för produktion av biodrivmedel. Den producerade slutprodukten används inte alltid i samma land som den produceras, utan kan exporteras till ett annat land beroende på priser och efterfrågan. Slutligen är det naturligtvis så att produktionskapaciteten inte alltid utnyttjas fullt ut. Med dessa reservationer ger ändå sammanställningen en indikation på befintlig kapacitet och framtida planerad utbyggnad av produktionskapacitet. Vi har tagit med planerade anläggningar fram till  2025. 

Produktionskapacitet 13 TWh i Norden idag

I Norden finns idag en produktionskapacitet för biodrivmedel motsvarande drygt 12 TWh inklusive 1,3 TWh biometan producerad i Sverige. Nya anläggningar där investeringsbeslut har fattats och som är under byggnad motsvarar cirka 1,5 TWh.

Om alla projekt som planeras till 2025 genomförs ökar produktionskapaciteten för biodrivmedel i Norden med motsvarande cirka 35 TWh. Totalt blir kapaciteten nästan 50 TWh för biodrivmedelsproduktion i Norden, inklusive befintliga projekt samt de som är under byggnad. Till denna siffra bör biogasprojekt i Norge, Finland och Danmark läggas till.

Bioenergi planerar att löpande följa upp och utveckla bevakningen om produktion av biodrivmedel i Norden. Under 2019 kommer Bioenergi nr 3 och nr 6 att ha ett extra fokus på biodrivmedel och transport.

Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 5-2018. Läs hela artikeln som e-tidning, inklusive tabeller med alla anläggningar som är i drift och som planeras.


Anlaggningar produktion biodrivmedel

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy