Alla ämnen
Politik

132 åtgärder i regeringens klimatpolitiska handlingsplan

Regeringen presenterar för första gången en klimatpolitisk handlingsplan för riksdagen. Klimat ska integreras i alla relevanta politikområden. Med 132 åtgärder tar propositionen ett helhetsgrepp om hur utsläppen ska minska i hela det svenska samhället.

Utvecklingen för världens klimat är oroande. Just nu smälter världens landisar, temperaturen i haven stiger och enorma skogsbränder blir allt vanligare. Jordens ekosystem och människans välfärd förutsätter ett stabilt klimat. Sverige tar nu ett viktigt steg genom att integrera klimatfrågan i alla relevanta politikområden. Den första klimatpolitiska handlingsplanen innehåller över hundra åtgärder som regeringen kommer att ta initiativ till under mandatperioden, och som spänner över hela samhället, skriver regeringen i ett pressmeddelande.
– Klimatkrisen är ett allvarligt hot mot välstånd och trygghet i världen om vi inte tar oss ur fossilberoendet och bygger miljömässigt hållbara samhällen. Att ignorera forskarnas ihärdiga varningar vore totalt ansvarslöst. Sverige kan gå före och visa att en fossilfri värld inte bara är möjlig utan även gynnar vårt välstånd och våra företag. Det är unikt att Sverige nu går fram med en handlingsplan det grundläggande greppet att klimathänsyn ska finnas med i allt vi gör i samhället, säger miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin.

Integrera klimatpolitiken

Regeringens övergripande förslag i propositionen är att det ska göras ökade ansträngningar för att integrera klimatpolitiken i alla relevanta politikområden. Alla samhällssektorer behöver bidra för att nå målet om att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Arbetet med att integrera klimatpolitiken kommer bland annat innefatta att se över all relevant lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag, att regeringen i samband med nästa översyn av respektive samhällsmål vid behov omformulerar målen så att de är förenliga med klimatmålen, och att göra konsekvensanalyser för klimat för förslagen inom de områden där det är relevant.

Handlingsplanen innehåller 132 åtgärder som regeringen avser genomföra under mandatperioden, både inom specifika sektorer och på en övergripande nivå. Planen omfattar sektorer såsom industri, transport, konsumtion, offentlig upphandling, jordbruk, skogsbruk, finansmarknad och internationellt klimatarbete.

När blir propositionen offentlig?
Propositionen kommer att publiceras på regeringen.se när den är överlämnad till riksdagen.

Fakta-PM: Om den klimatpolitiska handlingsplanen

Klimatpolitiska handlingsplanen och klimatlagen
Klimatlagen (2017:720) anger att regeringen vart fjärde år ska ta fram en klimatpolitisk handlingsplan, som ska lämnas till riksdagen året efter ordinarie riksdagsval. Nu överlämnar regeringen den första klimatpolitiska handlingsplanen i en proposition till riksdagen. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.
Artikel: Det klimatpolitiska ramverket
Klimatlag (2017:720)

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy