Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Gasbranschen överlämnar klimatfärdplan till regeringen

Produktionen av biogas i Sverige kan mer än femfaldigas till 2030 om bara ett fungerande stödsystem kommer på plats snarast. Det är en av slutsatserna i den färdplan för fossilfri konkurrenskraft som gasbranschen i dag lämnade över till regeringen.

I dag lämnade nio branscher över sina klimatfärdplaner till ministrarna Isabella Lövin och Ibrahim Baylan. Cecilia Hedqvist, vd för Gasnätet Stockholm och ordförande i Energigas Sverige, representerade gasbranschen. Foto: Ninni Andersson.
I dag lämnade nio branscher över sina klimatfärdplaner till ministrarna Isabella Lövin och Ibrahim Baylan. Cecilia Hedqvist, vd för Gasnätet Stockholm och ordförande i Energigas Sverige, representerade gasbranschen. Foto: Ninni Andersson. I dag lämnade nio branscher över sina klimatfärdplaner till ministrarna Isabella Lövin och Ibrahim Baylan. Cecilia Hedqvist, vd för Gasnätet Stockholm och ordförande i Energigas Sverige, representerade gasbranschen. Foto: Ninni Andersson.

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Det kräver genomgripande förändringar i hela samhället. Det är premissen bakom initiativet Fossilfritt Sverige. Arbetet sker i samverkan mellan politik och näringsliv. En bärande del i arbetet är att olika branscher har tagit fram färdplaner över hur de ska bli fossilfria till 2045. I dag överlämnade nio av dessa branscher sina färdplaner till miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan.

Det krävs två för en tango. Det vi kan se nu är början på en ny typ av dialog mellan regering och näringsliv där branscherna ber regeringen skapa förutsättningar för att kunna ställa om snabbare, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

I klimatfärdplanen ”Gas för framtiden – Klimatfärdplan för energigaserna i Sverige” visar gasbranschen hur resan till fossilfrihet ska gå till.

– Sverige behöver energigaserna för att lösa flera av de stora samhällsutmaningarna. Det har vi i branschen vetat länge, och därför känns det mycket bra att vi nu har en konkret färdplan som visar hur det ska gå till. Det känns riktigt roligt att äntligen ha fått lämna över den till regeringen, säger Cecilia Hedqvist, vd för Gasnätet Stockholm och ordförande i Energigas Sverige.

95 procent förnybar biogas

Sverige använder fortfarande 122 terawattimmar fossila oljeprodukter som måste fasas ut, inom vägtransporter, sjöfart och industri. Industrin behöver ställa om i linje med svenska klimatmål och samtidigt konkurrera på den globala marknaden. Elsystemet behöver leverera konstant trots en dramatisk efterfrågeökning och växande andel väderberoende elproduktion.

– Energigaserna möjliggör bland annat ökad elektrifiering och utfasning av fossil olja. Samtidigt som användningen av energigaser överlag behöver öka, ska energigasanvändningen bli helt fossilfri senast 2045. Vi är redan på god väg. Speciellt med den gas som används i till exempel bilar och bussar. Där är det redan 95 procent förnybar biogas, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Behövs långsiktiga produktionspremier

Men för att produktionsmålet för biogasen ska förverkligas och energigaserna ska kunna bidra till att Sverige når klimatmålen måste regering och riksdag fatta beslut som skapar rätt förutsättningar. Bland annat behöver man genomföra Biogasmarknadsutredningens förslag om ett nationellt mål för biogas och andra förnybara gaser, samt långsiktiga produktionspremier. Dessa åtgärder är avgörande för att stimulera investeringar i svensk biogasproduktion.

– Vi som bransch har givetvis också ett stort ansvar i att fullfölja och gå i bräschen för den här utvecklingen. I färdplanen har vi därför formulerat elva åtaganden för gasbranschen. Vi ska bland annat: Investera i mer produktion av förnybar gas i Sverige. Bidra till en utvecklad marknad för förnybar gas. Och göra det lätt för våra kunder att välja förnybar gas, säger Maria Malmkvist.

Mer om gasbranschens klimatfärdplan

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy