Alla ämnen
Bioekonomi

14 miljoner till biomaterial från skogen

Energimyndigheten har beviljat cirka 14 miljoner kronor till teknikbolaget RenCom. Stödet går till ett demonstrationsprojekt i syfte att omvandla sulfatlignin från massabruk till biomaterial för att ersätta fossil plast. Biomaterialet kommer inte bara att binda koldioxid utan även få många användningsområden inom plastindustrin.

Foto: Ligninpellets, RenCom
Foto: Ligninpellets, RenCom Foto: Ligninpellets, RenCom

Trä är uppbyggt av cellulosa, hemicellulosa och lignin som vanligen separeras i massabruket. Teknikbolaget RenCom:s bioraffinaderikoncept har potential att producera nya bioprodukter från ligninet istället för att förbränna det i massabrukens sodapannor. Ligninet får längre livslängd och dessutom erbjuds plastindustrin ett skogsbaserat råmaterial som kan binda koldioxid. Analyser om biomaterialets återvinning och återbruk ingår också i projektet.

Parallellt kan massa- och pappersindustrin använda det skogsbaserade ligninet på flera områden än förbränning i egna produktionsprocessen. Genom att ta ut cirka 20 procent lignin ur svartluten och därigenom avlasta sodapannorna så kan massabruken energieffektivisera produktionsflöden och samtidigt minska sina växthusgasutsläpp. I Sverige motsvarar det ett minskat utsläpp på 3,3 miljoner ton koldioxid per år.

– Satsningen kan bli betydelsefull i omställningen till mer cirkulära och biobaserade produkter och industrins utveckling, säger Klara Helstad, enhetschef på Energimyndigheten.

Demonstrationer sker i stor skala

I projektet ska RenCom genomföra demonstrationstester i industriellt relevant skala för ett antal plastapplikationer, bland annat plastpåsar, jordbruksfilmer och smältlimmer. I produktionen värms ligninet upp tillsammans med en ogiftig reagensolja för att bilda biopolymeren Renol utan några andra biprodukter än det överskottsvatten som finns i ligninet. Renol kan dels blandas in i fossila plaster, dels fungera som en helt och hållet biologiskt nedbrytbar plast.

– Det här stödet är en viktig pusselbit för vår satsning i uppskalningen av vårt Renolkoncept till industriellt relevant skala och för att bli en ledande aktör i snittet mellan skogsindustri och plastindustri genom grön kemi, säger Christopher Carrick, vd för RenCom.

Om programmet Pilot och demonstration

Programmet riktar sig till företag som har produkter och tjänster i behov av att testas i pilot- och demonstrationsprojekt. Projekten tar sikte på omställning av energisystemen och utmaningar i samhället såsom industrin, transport, bioenergi, el-området och bebyggelsen. Även systemdemonstrationer som inkluderar till exempel ekonomiska, infrastrukturella, regelverksmässiga och politiska förutsättningar kan få stöd.

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy