Alla ämnen
Bioekonomi

Ett klimatneutralt byggande är möjligt redan idag

Går det att bygga klimatneutrala flerfamiljshus? Klarar vi tillväxt och bostadsbyggande utan att släppa ut ökade mängder växthusgaser? En ny rapport framtagen av Träcentrum Norr, TCN, visar att byggbranschen kan nå de högt ställda miljömålen genom att bygga med trä och därmed binda mer koldioxid.

En ny rapport framtagen av Träcentrum Norr, TCN, visar att byggbranschen kan nå de högt ställda miljömålen genom att bygga med trä och därmed binda mer koldioxid.
En ny rapport framtagen av Träcentrum Norr, TCN, visar att byggbranschen kan nå de högt ställda miljömålen genom att bygga med trä och därmed binda mer koldioxid. En ny rapport framtagen av Träcentrum Norr, TCN, visar att byggbranschen kan nå de högt ställda miljömålen genom att bygga med trä och därmed binda mer koldioxid.

I rapporten där Tyréns analyserat träbyggnader från Derome och Lindbäcks konstateras att husen idag har en kolinbindning som motsvarar 75 till 86 procent av den totala klimatpåverkan från material och byggskedet. Med rätt val av leverantörer och materialval när det gäller gips, isolering, armering och betong går det att reducera ytterligare 30 procent och med det närma sig nollpunkten: klimatneutrala hus.

– Faktum är att vi räknat på ett volymhus med stomme och fasad i trä där den ursprungliga klimatbelastningen var 170 kg koldioxidekvivalenter per BTA. Där såg vi att kolinbindningen kompenserade för 145 kg och rätt val av leverantör och material kunde påverka 52 kg. Med optimala val kunde det huset rentav landa på +27 kg – alltså klimatpositivt säger Anders Carlsson, Teknik och FoU-chef på Derome.

Kolinbindningen en viktig faktor

Mot bakgrund av att Sverige, som ett av världens första länder, kommer att ställa krav på klimatavtrycket från byggd miljö fick Tyréns i uppdrag att utreda klimatpåverkan från industriellt producerade flerbostadshus i trä.

– Vi visste redan att industriellt byggda flerfamiljshus med trästomme kan reducera klimatpåverkan med upp till 50 procent mot traditionellt byggande i stål och betong. Det bekräftar också vår nya rapport. Men, den nu aktuella studien visar glädjande nog också att räknar vi in kolinbindningen via träråvaran över tid så når vi nära noll redan i dag, konstaterar Anna Pantze, miljöspecialist, Tyréns.

Samverkan som utvecklar branschen

Rapporten från TCN sätter fingret på vikten av samverkan och kunskapsdelning för att utveckla branschen i en riktning mot det klimatneutrala byggandet.

– Arbetet för att utveckla ett klimatneutralt byggande rymmer relativt komplexa frågor, samtidigt som övriga regelverk skall uppfyllas med bibehållen ekonomisk hållbarhet. Samverkan mellan Lindbäcks och Derome, likt denna genom TCN, är positiv för båda företagen och ger byggbranschen i stort nya viktiga faktabaserade insikter säger Annica Lindbäck, hållbarhetsansvarig, Lindbäcks.

Fakta om rapporten (källa: ltu.se, Luleå Tekniska Universitet)

Syftet med projektet och rapporten är att analysera klimatpåverkan från industriellt producerade flerbostadshus i trä, samt identifiera möjliga förbättringsåtgärder för att minska klimatavtrycket från uppförandet av dessa. Samt att analysera effekten av inlagringen av biogent kol i byggnaderna. Här kan rapporten laddas ner.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy