Alla ämnen
Biovärme

Höga marknadspriser på pellets och bränsleflis i Litauen

Efter de högsta priserna någonsin på flis och pellets på den litauiska marknaden, föll priserna tillbaka något under tisdagens handel den 25 januari. För pellets betalades €39,45/MWh och för flis €25,65/MWh levererat till värmeverk.

fjärrvärmecentral

Bakgrunden till de högsta priserna någonsin är för pellets i första hand att höga priser på naturgas, kol och utsläppsrätter gjort pellets till det lönsammaste bränslet vid kondenskraftproduktion oavsett anläggning. Så har det varit sedan oktober 2021 och några bolag som har haft möjlighet att byta till pellets har försökt göra det.

Fritt tillgängliga pelletsvolymer på marknaden är dock små i Europa eftersom produktionskapaciteten utnyttjas för fullt. Vid ett möte arrangerat av European Pellet Council den 18 januari uppgavs från de nationella pelletsorganisationerna att kunder får pellets i tillräcklig omfattning i samtliga länder.

Stor efterfrågan i Frankrike

Läget är mest ansträngt i Frankrike där produktionen minskat eftersom en pelletsfabrik brunnit och konsumtionen ökat eftersom kunder som också kan använda andra bränslen växlat över till pellets då det varit lönsamt.

Om vädret blir kallare framöver kan man i flera länder komma att begränsa storleken på leveranser så att alla kunder får pellets. I flera länder förutspår man en stark efterfrågeökning och i Österrike byggs nu omkring tio pelletsfabriker med en sammanlagd tillkommande produktionskapacitet på drygt en halv miljon ton. Även i Frankrike planeras nya pelletsfabriker.

Höga flispriser i Litauen

Flispriserna i Litauen är de högsta någonsin runt 25 euro/MWh. Priserna i Lettland har varit lägre en tid men är nu på samma nivå. Bränsleleverantörer som tecknat längre avtal på lägre prisnivå tvingas köpa bränsle till högre pris och försöker omförhandla sina avtal för att inte gå i konkurs.

Orsaken till de högre priserna är de allmänt högre energipriserna i Europa men särskild påverkan i Litauen har det faktum att leveranserna från Vitryssland uteblivit. Vitryssland har fram till och med första halvåret 2021 utgjort en stor andel av marknaden, sedan har volymerna försvunnit, till stor del på grund av kraftigt höjda Vitryska exporttullar.

De svenska flispriserna verkar bara rört sig marginellt uppåt, enligt Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. Detta trots den ökade bränsleanvändningen på grund av kyla i december, ökad elproduktion, samt höga energipriser på övriga sortiment.

Priser på flis och pellets i Litauen den 25 januari. Diagram: Baltpool International Biomass Exchange

Text: Gustav Melin, vd, Svebio

Läs mer: Företag i samarbete för ett fossilfritt Gotland

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy