Alla ämnen
Opinion & debatt

Santhe Dahl i debattartikel: ”Ska vi lägga skogsindustrin i malpåse?”

Svensk välfärd är sedan århundraden uppbyggd av framförallt skogen och malmen. En industri som vi skall vara mycket stolta över. Debatten kring skogen har de senaste åren fokuserat mer och mer på branschens koldioxidutsläpp och ibland på så felaktiga grunder att en hel basnäring står på spel, skriver Santhe Dahl i en debattartikel.

Visst har vi en bransch som påverkar koldioxidutsläpp, vilken bransch har inte det. Men en viktig sak som ofta glöms i debatten är substitutionseffekten. Substitutionseffekten uppstår när produkter baserade på skogsråvara ersätter produkter med högre klimatbelastning. Stål, cement, plast och fossilenergi är några sådana. När de byts ut ger det en positiv inverkan på klimatet. Produkterna från skogen binder koldioxid och den största andelen koldioxid finns i marken och inte i träden. För vilket material skall vi bygga med om inte plank och bräder och vad ska vi använda som bärare av våra drycker om inte vätskekartong och hur ska vi emballera allt som idag skickas vi nätet om inte i kartong och träemballage. Alla dessa produkter med råvara från skogen.

Santhe Dahl
Santhe Dahl, styrelseordförande, Vida Koncernen. Santhe Dahl, styrelseordförande, Vida Koncernen.

Skogsindustrin har under århundranden byggt upp ett fantastiskt system där vi har skapat produkter från alla delar av trädet. Plank och bräder som vi bygger boenden med, cellulosaflis från de yttre delarna av stocken som vi tillverkar papper och kartong av. Bark och grenar används för uppvärmning och inte minst till det nät av fjärrvärme och kraftvärmeverk som breder ut sig över hela Sverige. På senare år har vi också börjat tillverka fossilfritt bränsle och det är en utveckling som vi får se var den slutar. Utöver detta gör vi ytterligare ett antal produkter och du kanske inte känner till det men skogsråvara används också i våra livsmedelsprodukter, tex i vanillin.

Svenskt skogsbruk är enormt välskött. Privatskogsbruket, som uppgår till 48% av ägandet av skogen, har ofta skött sin skog i generationer på ett ansvarsfullt sätt och med ett fantastiskt engagemang och ansvar. Vad händer om vi tar ifrån dem sitt självbestämmande i skogen? Bryr skogsägaren sig då om barkborreskador, stormar och bränder. Kommer de att fortsätta sköta sin skog genom röjning och gallring. Vi kan dra en parallell till British Columbia i Kanada där staten äger all skog och där man saknar privatpersonens engagemang. Där har Pine beetle, som liknar vår granbarkborre men som istället går på tall, härjat skogen på 18 milj hektar, jämför det med att Sverige har 23 miljoner hektar produktiv skogsmark. På Sverigenivå kan vi ställa oss frågan vad som har hänt i många naturreservat efter stormarna vi haft de senaste 16-17 åren. Där har staten, som inte heller har det engagemang som privata skogsägare har, låtit stormfälld skog ligga kvar. Det har resulterat i tilltalande miljöer för granbarkborre som då tagit fäste i skogen och sedan spridit sig till kringliggande bestånd.

EU har helt klart sina fördelar, främst för att förhindra krig och handelshinder, men när det kommer till svenskt skogsbruk har det en hel del nackdelar. EU står för 13% av värdens koldioxidutsläpp och Sverige för 1,7 promille av världens utsläpp. Trots det har det startat en debatt i EU om att skogsägaren ska kunna kontraktera att förbinda sig att mot en ersättning inte avverka under tio år. Detta är högst oroväckande och frågan vi skall ställa oss är om vi under denna period då ska lägga industrin i malpåse? 2020 investerade skogsindustrin för 13,3 miljarder kronor och stod därmed för 20 procent av svensk industris totala investeringar. En annan häpnadsväckande siffra är att skogsbranschen förra året stod för 140 miljarder kronor i nettoexport. Vi skall inte glömma att skogsbranschen är en bransch som driver utveckling, står för arbetstillfällen och genererar skatt. Samtidigt som den är ett av svaren på klimatutmaningen!

En annan debatt som förts på EU-nivå i Bryssel är den där man lägger ihop jordbruket och skogsbruket efter som båda grenarna är ”Land Users”, eller landanvändare på svenska. Tyvärr blir följderna av det att då jordbruket släpper ut mycket mer koldioxid så skall skogsbruket kompensera för det. Det är också oroväckande för samtidigt tycker jag vi behöver svenskt jordbruk för att ha en viss självförsörjningsgrad av livsmedel i Sverige.

EU har enligt min mening blivit ett paradis för alla byråkrater med mindre utrymme för entreprenörer. Vi håller på att administrera sönder både EU och Sverige. Min fasta övertygelse är att beslut om hur vi brukar vår skog skall tas på Sverigenivå och inte i EU.

Som sagt, svensk välfärd är uppbyggd av malmen, skogen och billig energi. Vi har många exempel på världsledande företag som är uppbyggda med hjälp av dessa råvaror såsom Volvo, SKF och Sandvik. Nu håller detta på att raseras genom att vi blir begränsade att utnyttja vår förnyelsebara skog.

Santhe Dahl

Styrelseordförande Vida Koncernen

Vice ordförande Skogsindustrierna

Skogsägare

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy