Alla ämnen
Skogsbränsle

Så kan skogsägare följa skärpta hänsynskrav

Sedan nya domar visat att skogsägare behöver ta mer hänsyn till fåglar och andra fridlysta arter och växter i skogen, släpper Skogsstyrelsen ett informationspaket.

– Vi är fullt medvetna om att den nya vägledningen från våra domstolar innebär stora förändringar för skogsägaren. Därför är det viktigt att vi nu kan ge en så tydlig information och vägledning som möjligt utifrån vad vi hittills vet, så att skogsägaren kan göra rätt, säger Åsa Lundberg, tillsynsspecialist på Skogsstyrelsen.

Den 10 februari berättade Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande att skogsägare som en följd av nya vägledande domar, behöver ta ett betydligt större ansvar än tidigare för att inte störa eller skada fridlysta arter och att kunskapskravet om skogen ligger på markägaren.

Förändringarna debatteras just nu i många forum samtidigt som artskyddsutredningens betänkande ligger på regeringens bord. Men i dagsläget behöver tillsynen anpassas efter vad som gäller nu. För att vägleda skogsägaren utifrån de förändringar som domstolarna varit tydliga med måste göras, finns nu ett utbyggt stöd på skogsstyrelsen.se.

Tydligare råd till skogsägaren

Fler detaljer kan behöva tydliggöras eller justeras inom den närmaste tiden, men här är några av råden till skogsägare som vill avverka eller göra annan åtgärd i skogen:

  • En avverkningsanmälan behöver innehålla tydliga beskrivningar av den planerade åtgärden. En tydlig anmälan kan minimera följdfrågorna som skogsägaren behöver svara på om sin anmälan.
  • Undersök platsen och ta del av relevant information från exempelvis SLU:s Artfakta och Artportalen. Titta på förekomst av död ved, boträd, bergbranter, raviner, fuktstråk eller andra strukturer som kan ge vägledning om vilka arter som kan finnas i området.
  • Ange vilka fåglar eller andra fridlysta arter som finns i det aktuella området.
  • Beskriv vilken hänsyn du planerar att ta för att inte skada eller störa fridlysta arter, deras växtplatser, fortplantningsområden eller boplatser.

Skogsstyrelsen gör en inledande utredning av anmälan och tittar bland annat på vilken information om naturmiljön som skogsägaren har uppgett och om hur avverkningen påverkar miljön men också hur eventuella anpassningar redovisas. Bedömningar kommer att göras från fall till fall, bland annat beroende av hur omfattande åtgärden är och var den görs. Om Skogsstyrelsen bedömer att informationen är otillräcklig kan skogsägaren behöva komplettera sitt ärende med fler uppgifter.

Utvecklingen pågår

När Skogsstyrelsen får in den nya informationen granskas den och sedan kommer besked. Skogsstyrelsen kan förbjuda åtgärden om den kan få allvarliga konsekvenser för till exempel en fridlyst art.

– Vi är mitt i en pågående rättsutveckling och fortsätter att arbeta intensivt med att ta fram och förtydliga råd och hjälpa skogsägare att göra rätt utifrån de nya förutsättningarna, säger Åsa Lundberg.

Läs mer här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy