Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

19,5 procent förnybara drivmedel från Preem under 2016

Preems leveranser av förnybara drivmedel ökade under 2016, men utvecklingen var inte enbart positiv. HVO ökade kraftigt under 2016 medan RME och framförallt E85 minskade. I Bioenergi nr 2-2017 svarade Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem, på några frågor om utvecklingen inom biodrivmedel.

Hur har utvecklingen på marknaden varit under 2016 för HVO, RME och E85?

– Användningen av biodrivmedel ökade med 360 000 kubikmeter under 2016 jämfört med 2015. Det är HVO som ökar kraftigt, cirka 70 procent, medan E85 halverades och RME minskade med cirka 20 procent.

Hur ser förväntningarna på marknaden ut för 2017?

– Vi förväntar oss att försäljningen av HVO fortsätter att öka. Men det beror helt och hållet på hur HVO, RME och E85 beskattas, hur konkurrenskraftig prissättningen är både mellan de förnybara drivmedlen men också gentemot fossila drivmedel.

Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem.
Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem. Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem.

Hur ser råvarusituationen ut för HVO?

– Så länge priset på HVO är fördelaktigt kommer efterfrågan att öka. Det styr i sin tur tillgången på råvara för HVO-produktion. Även efterfrågan på råvara från andra länder påverkar självklart tillgången. Sverige har stora möjligheter att bli självförsörjande på råvara till HVO i och med att vi har bra möjligheter att använda restprodukter från den svenska skogen och jordbruket, till exempel lignin och cellulosa. Men vi har också god potential att utöka odlingsarealer av lämpliga råvaror för HVO-produktion.

Använder ni HVO baserad på PFAD eller palmolja?

– Preem har sedan vi började producera HVO under 2010 varit mycket noggranna med vilka råvaror vi använder oss av, och bland annat sagt nej till sojaolja, palmolja och PFAD. Under 2017 planerar vi att sälja en mindre mängd PFAD-baserad HVO, men endast till ett fåtal kunder som direkt efterfrågar det. Den som tankar på Preem kan även i fortsättningen vara säker på att vår HVO inte innehåller palmolja, PFAD, andra palmoljebaserade råvaror eller sojaolja.

Hur ser ni och era kunder på PFAD?

– Kunderna blir mer och mer medvetna och kräver transparens gällande det mesta också när det gäller vad HVO-diesel är tillverkad av. Fler och fler uttrycker att de önskar HVO-diesel fri från palmolja och PFAD. Det gäller både företagskunder och privatkunder.

Hur stor andel biodrivmedel har ni i era leveranser?

– Under 2016 var 19,5 procent av våra drivmedels-volymer förnybara.

Efterfrågan på RME har minskat, kommer RME att komma tillbaka nu när skatten ska tas bort?

– Efterfrågan styrs till stor del av priset. Konkurrenskraften hos RME ökar nu när skatten försvinner. RME konkurrerar framförallt med fossil diesel och HVO, så det beror också på hur prisbilden för dessa produkter utvecklas.

Hur ser ni på regeringens förslag med reduktionsplikt?

– Det är mycket bra att regeringen styr mot den nytta de förnybara drivmedelena ska leverera; minskade utsläpp av koldioxid, därför välkomnar vi en reduktionsplikt. På så sätt styr man mot ett effektivt råvaruval. Man uttalar också att råvarorna ska vara långsiktigt hållbara i alla aspekter. Vi tycker att reduktionsplikten på bensin i dagsläget är för låg. Här finns ökade möjligheter för inblandning av förnybara komponenter.

Någon mer nyhet från Preem?

– Preem har precis fått klartecken till ett miljötillstånd för att bygga ut produktionen av förnybara drivmedel i Göteborg. Det är något vi välkomnar extra mycket nu när vi är på väg att få långsiktiga spelregler för förnybara drivmedel, avslutar Helene Samuelsson. 


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 2-2017


Ta del av Bioenergis hösterbjudande och få tillgång till tidningen direkt när den kommer ut.
Höstens alla tre nummer för endast 200 kr! 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy