Alla ämnen
Reduktionsplikten

2030-sekretariatet: ”De koncentrerade biodrivmedlen halverar klimatpåverkan från bilen”

2030-sekretariatet: ”De koncentrerade biodrivmedlen halverar klimatpåverkan från bilen”
Genom att ställa krav på klimatnytta istället för en viss andel biodrivmedel, har reduktionspliktens effektivt bidragit till minskad klimatpåverkan från biodrivmedlen.

Ny statistik från 2030-sekretariatet visar att de koncentrerade biodrivmedlen halverar klimatpåverkan från bilen jämfört med att köra fossilt, med HVO och RME för användning i dieselmotorer och E85 för flexifuel-fordon.

Det visar ny statistik som 2030-sekretariatet sammanställt, samma dag som regeringen föreslår en kraftig sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel.

– Statistiken för etanol, HVO och FAME-biodiesel är entydig: När de ingår i reduktionsplikten sjunker klimatpåverkan synnerligen snabbt och är nu för etanol och HVO över 90 procent lägre än för fossil bensin och diesel. Det visar att reduktionsplikten är smart utformad; drivmedelsbolagen uppnår pliken enklare ju lägre klimatpåverkan de biodrivmedel som används har. Det är mycket ledsamt att regeringen i praktiken vill pausa detta effektiva instrument från årsskiftet, och angeläget att reduktionsplikten är tillbaka i full styrka efter år 2026, kommenterar Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Etanolens klimatpåverkan liten

Etanol för drivmedel, som huvudsakligen blandas i fossil bensin genom reduktionsplikten, har en klimatpåverkan på blott 7,7 gram koldioxid per megajoule energi, jämfört med bensin på 85,5 g CO2 och E85 på 49,6 g CO2/km.

På fem år har etanolens klimatpåverkan minskat med över 75 procent, från 32,7 g CO2/km år 2017, medan klimatpåverkan från E85 och fossil bensin är oförändrad, visar 2030-sekretariatets uppdaterade indikator.

FAME:s klimatpåverkan halverad

På dieselsidan ses samma utveckling: FAME såld som ren biodiesel hade år 2022 en genomsnittlig klimatpåverkan på 33,3 g CO2/MJ, medan FAME som huvudsakligen blandas i fossil diesel hade en klimatpåverkan på 20,8 g CO2/MJ, en tredjedel lägre.

Dessutom har FAME:s klimatpåverkan mer än halverats på tio år, från 50,3 g CO2/MJ år 2012. Utsläppsminskningen för HVO, som huvudsakligen används inom reduktionsplikten, är än snabbare, från 15,7 g CO2/MJ år 2016 till 7,1 g CO2/MJ, visar 2030-sekretariatets sammanställning av data från Energimyndigheten.

Gör aktiva dieselval efter 2023

– De koncentrerade biodrivmedlen halverar klimatpåverkan från bilen jämfört med att köra fossilt, med HVO och RME för användning i dieselmotorer och E85 för flexifuel-fordon. Det är ett stort steg i rätt riktning, som blir än viktigare när reduktionsplikten sänks, säger Mattias Goldmann och fortsätter:

– Vi hoppas att den ytterligare förbättring som skett för biodrivmedlen inom reduktionsplikten också får fullt genomslag hos de koncentrerade biodrivmedlen, och påminner om den ökade betydelsen av att göra aktiva drivmedelsval när reduktionsplikten sänks.

Läs mer om statistiken här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy