Alla ämnen
Biokraft

209 biokraftvärmeverk i Sverige

Bioenergi har uppdaterat listan och kartan med biokraftvärmeverk i Sverige. Det finns 209 anläggningar i drift och drygt 20 anläggningar som planeras eller håller på att byggas.

KVV8 vid Värtaverket
Under 2016 har Fortum Värme tagit i drift nya KVV8 vid Värtaverket. Det nya biokraftvärmeverket kan använda skogsflis som bränsle och generera 130 MW el. KVV8 vid Värtaverket

Bioenergis biokraftkarta inkluderar anläggningar som genererar el och använder biobränslen, torv och avfall som bränsle. I listan finns 209 produktionsanläggningar för biokraft i drift och ytterligare drygt 20 som är under byggnad eller utredning. Den totala installerade effekten är cirka 4 464 MW. Den så kallade normalårsproduktionen för dessa biokraftverk är cirka 17,3 TWh. Sex nya kraftvärmeverk har tagits i drift sedan förra året.

I genomsnitt används biokraftanläggningar cirka 3 883 timmar per år, det vill säga mindre än hälften av årets timmar. Drifttiden för en industrianläggning som körs nästan hela året blir längre än för ett kraftvärmeverk där drifttiden styrs av utomhustemperaturen och hur mycket värme som efterfrågas i fjärrvärmenätet.

Om alla biokraftanläggningar skulle användas som industrianläggningar, med omkring 8 000 timmars drifttid per år, skulle produktionen av biokraft närma sig 35 TWh. I praktiken var elproduktionen från biokraft under 2015 mindre än 10 TWh, beroende på de ekonomiska förutsättningarna med lågt elpris och lågt pris på elcertifikat samt beroende på att flera anläggningar är för gamla för att få elcertifikat, och därmed inte lönsamma att köra.

Flera nya kraftvärmeverk har tagits i drift sedan förra året. De som startat nya kraftvärmeverk är Fortum Värme i Stockholm, Mjölby Svartådalens Energi, Skövde Värmeverk, Nybro Energi och E.ON Värme i Sollefteå. Totalt finns 95 kraftvärmeverk på listan. Totalt har kraftvärmeverken en effekt på 3 154 MW el och en normalårsproduktion på 10,3 TWh el.

Antalet industrianläggningar är 41, samma antal som förra året. Totalt har industrianläggningarna en effekt på 1 288 MW el och en normalårsproduktion på nästan 7 TWh el.

Tre nya biogasanläggningar har kommit till på listan som nu innehåller 73 biogasanläggningar. Totalt har biogasanläggningarna en effekt på nästan 22 MW el och genererar 82 GWh el.

kartan listar vi alla biokraftvärmeverk i Sverige uppdelade på industrianläggningar, kraftvärmeverk samt biogasanläggningar.

Denna text publicerades först i Bioenergi nr 4-2016

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy