Alla ämnen
Biovärme

Pyreg har 22 anläggningar för biokol i drift

Tyska Pyreg har levererat 22 anläggningar för produktion av biokol. Bodo-Joachim Wendenburg, vd för Pyreg, svarar här på några frågor om biokol och Pyregs verksamhet.

Bodo Joachim Wendenburg är vd för Pyreg. Helmut Gerber är teknisk chef och grundade Pyreg för tio år sedan.
Bodo Joachim Wendenburg är vd för Pyreg. Helmut Gerber är teknisk chef och grundade Pyreg för tio år sedan. Bodo Joachim Wendenburg är vd för Pyreg. Helmut Gerber är teknisk chef och grundade Pyreg för tio år sedan.

Pyregs biokolprocess har en C-effektivitet på upp till 65 procent. Vad innebär det?

C-effektivitet är ett mått på kolinnehåll. I Pyregs förkolningsprocess stannar upp till 65 procent av kolinnehållet från biomassan kvar i den biokol som produceras. Detta kol förbrukas inte. Energiutvinningen blir inte lika hög som vid andra metoder att behandla biomassa, men å andra sidan håller biokolet en högre kvalitet.

Ett högre kolinnehåll innebär en större inre yta i biokolet. Biokol har en total inre yta på mer än 300 kvadratmeter per gram. Därför har biokol en förmåga att adsorbera vatten och lösta näringsämnen motsvarande fem gånger sin egen vikt.

Dessutom är den klimatskyddande effekten högre. Ett högre kolinnehåll innebär att mer koldioxid från luften binds permanent i biokolet och därmed inte längre är en del av kolets naturliga kretslopp. Därför bidrar biokol till att minska klimatförändringen.

Vad är investeringskostnaden för en Pyreg P 500-anläggning?

En Pyreg P 500-anläggning kräver en investering på omkring 450 000 euro. Den totala investeringen i en anläggning beror på förhållanden på den plats där anläggningen byggs samt behovet av nödvändig infrastruktur vid anläggningen.

Hur många anläggningar har Pyreg levererat?

Pyreg har levererat 22 anläggningar för behandling av biomassa och avloppsslam. Av dessa är 19 anläggningar byggda för biomassa. Utöver dessa finns även några forskningsanläggningar.

Hur stor är den totala produktionen av biokol från de anläggningar som Pyreg har levererat?

Den årliga produktionen av biokol från Pyregs anläggningar är cirka 5 000 ton.

Vilket är marknadspriset för biokol i Tyskland?

Marknadspriset för biokol beror på tillämpningen och varierar mellan cirka 600 euro per ton för biokol till jordförbättring till omkring 1 200 euro per ton för användning som additiv i djurfoder.

Vilka är de största användningsområdena för biokol?

Biokol används huvudsakligen inom områden där biokol kan ge flera nyttiga effekter samtidigt. Ett exempel är användning för att främja biogasproduktion för att sedan bli jordförbättringsmedel.

Vad betyder leveransen till Skånefrö för Pyreg?

Skånefrö är ett av de ledande fröföretagen i Sverige. Vi är stolta över att ha inspirerat ännu ett stort svenskt företag att nyttja vår klimatsmarta teknik. Båda våra projekt i Sverige, Stockholm Vatten och Skånefrö, är viktiga möjligheter för oss att visa på bredden med Pyregs teknik. Den är inte enbart inriktad på energiproduktion utan på både energi- och materialåtervinning av lokala resurser av biomassa. Vi tror att detta är vägen till att skapa mervärde för våra kunder, för regionen och för miljön.


 Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 1-2018. Den går att läsa som e-tidning här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy