Alla ämnen
Biokraft

Här finns Sveriges 230 biokraftvärmeverk

Det finns 230 biokraftvärmeverk i drift och omkring 15 anläggningar som planeras eller håller på att byggas i Sverige 2019.

Den totala installerade effekten av biokraft är drygt 4 300 MW. Den så kallade normalårsproduktionen för dessa biokraftvärmeverk är 18,7 TWh. Men den verkliga elproduktionen har varit betydligt lägre de senaste åren på grund av låg lönsamhet för kraftvärmeproduktion med biobränslen.

Nya anläggningar

Fyra större biokraftvärmeanläggningar tas i drift under 2019. Det är Bodens Energi, Borås Energi och Miljö, E.ON i Högbytorp och Mälarenergi i Västerås som tar i drift nya anläggningar som har byggts upp de senaste åren. Fem mindre ORC-anläggningar har tillkommit i Alvesta, Katrineholm, Hörby, Töreboda och Örkelljunga. Fem mindre  gårdsanläggningar för att göra el med biogas har också tillkommit.

David Frykerås, vd för Againity och Mats Karlsson, vd för Alvesta Energi.
Alvesta Energi har kompletterat ett värmeverk med en biokraftanläggning. David Frykerås, vd för Againity och Mats Karlsson, vd för Alvesta Energi. David Frykerås, vd för Againity och Mats Karlsson, vd för Alvesta Energi.

Planerade biokraftvärmeverk

Det är allt färre nya stora biokraftanläggningar som planeras i Sverige. I Göteborg diskuteras en ny biokraftanläggning vid Rya. I Malmö diskuteras möjligheten att byta till biobränsle i Heleneholmsverket och Öresundsverket för att med dessa stora anläggningar klara perioder med kapacitetsbrist i elnätet i Malmö. Metsä Board i Husum ska investera i en ny turbin som ersätter två gamla och ökar biokraftproduktionen. Driftsättning väntas 2022. Perstorps Fjärrvärme bygger en ny ORC-anläggning och en gård i Laholm ska installera en anläggning för att göra el med biogas.

Biokraftkartan

Biokraftkartan finns att ladda ner här. Kartan visar alla biokraftanläggningar i Sverige. I tabeller anges i de flesta fall normalårsproduktion av el och anläggningens effekt. Data är hämtade från elcertifikatssystemet, statistik från Avfall Sverige, Svebio samt egna kontakter. Bioenergis lista och karta innehåller anläggningar som genererar el med biobränslen, avfall och torv.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 5-2019 som finns att läsa som e-tidning här

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy