Alla ämnen
Skogsbränsle

25 miljoner till forskning om hållbart skogsbränsleuttag

Energimyndigheten satsar 25 miljoner kronor på ett nytt forskningsprogram Hållbart skogsbränsleuttag. Utlysningen öppnar 16 november.

Bioenergi som framställs på ett hållbart sätt kan spela en viktig roll för att ersätta fossila bränslen – det är de fyra myndigheterna Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Energimyndigheten överens om i rapporten Bioenergi på rätt sätt, som kom ut i våras.

– Bioenergin är idag vårt största förnybara energislag och ett hållbart uttag av skogsbränsle är avgörande för att vi ska kunna nå de energi- och klimatpolitiska målen. Att detta sker på ett sätt som inte äventyrar andra miljömål är förstås en förutsättning, säger Åsa Forsum tf. enhetschef.

Satsar på unga forskare

Syftet med programmet Hållbart skogsbränsleuttag är att ta fram kunskap som leder till uppdaterade riktlinjer för skogsbränsleuttag. Riktlinjerna ska minska hoten mot den biologiska mångfalden och den långsiktiga produktionsförmågan i skogen, samt även minska risken för försurning av mark och vatten.

– Sverige har länge bedrivit forskning kring bioenergins hållbarhetsaspekter och svenska forskare ligger idag i framkant på området. Eftersom vi bedömer att denna kompetens kommer att bli ännu viktigare i framtiden satsar vi i den här utlysningen särskilt på unga forskare. Skogens långa omloppstider förutsätter även långliggande fältförsök, vi satsar därför även på skötsel och avläsningar av långliggande fältförsök med bränsleinriktning, säger Anna Malmström, handläggare på Energimyndigheten.

Forskningsprogrammet omfattar 25 miljoner kronor som kommer att fördelas under perioden 2019-2021. Programmet innehåller enbart en utlysning.

Foto, Josefine Berger Esping
Foto, Josefine Berger Esping Foto, Josefine Berger Esping

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy