Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

26 EU-länder missar klimatmålet i transportsektorn – Sverige är särklassigt bäst i EU

De flesta EU-länderna ser ut att missa det blygsamma målet på sex procent för förnybar energi i transportsektorn 2020. Det framgår av EU-kommissionens rapport om uppfyllandet av Bränslekvalitetsdirektivet 2019.

Rapporten som publicerades 26 oktober visar också att konventionella biodrivmedel svarar för nästan hela klimatgasreduktionen. 2019 stod biodrivmedel för 5,6 procent av drivmedlen på marknaden medan bara 0,01 procent var el i vägtrafiken. Biodrivmedlen gav alltså 500 gånger så stor klimatnytta som elbilar 2019. Klimatmålet i Bränslekvalitetsdirektivet är att klimatpåverkan från drivmedel ska minska med sex procent från 2010 till 2020. Det fanns också ett delmål på fyra procents minskning till 2017.

Sverige och Finland i toppen

Bara Sverige och Finland hade 2019 nått upp över 2020-målet och de flesta EU-länder klarade inte heller delmålet 2017 på fyra procent. Sverige ligger särklassigt högre än alla andra EU-länder, och Finland ligger på andra plats strax över målnivån (se nedan diagram).

Reduktion av västhusgaser .
Reduktion av växthusgasintensitet i drivmedel uppnådd av drivmedelsleverantörer i EU:s medlemsstater, 2010-2019 (Källa EEA) Reduktion av växthusgasintensitet i drivmedel uppnådd av drivmedelsleverantörer i EU:s medlemsstater, 2010-2019 (Källa EEA)

– Siffrorna från EU-kommissionen bekräftar att EU:s klimatpolitik på transportområdet är ett stort misslyckande. Man lyckas inte ens nå upp till det mycket blygsamma målet 2020 på en minskad klimatpåverkan med sex procent. Sverige har klarat nära 20 procent med en ordentlig satsning på biodrivmedel, konstaterar Gustav Melin, vd i Svebio.

Sverige sätter ribban

EU-kommissionen föreslår i Fit for 55-paketet att målet för 2030 ska vara 13 procent reducerad klimatpåverkan i transportsektorn. Det svenska målet är en reduktion med 70 procent.
– EU-kommissionen bedriver en politik som begränsar användningen av biodrivmedel, särskilt från jordbruksgrödor, och ensidigt gynnar elektrifiering och vätgas. Konsekvensen har hitintills blivit en ytterst liten klimatnytta och att hela unionen är kvar i samma beroende av importerade fossila bränslen som tidigare. Detta samtidigt som vi lägger ner åkermark i Europa. År 2019 stod fossila drivmedel för 94,4 procent av alla drivmedel i EU och det är en mycket långsam utveckling, säger Gustav Melin.

Läs EU-kommissionens rapport om bränslekvalitetsdirektivet här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy