Alla ämnen
Forskning & utveckling

8,7 miljoner kronor till forskning

Södras forskningsstiftelse har beslutat att bidra med ytterligare 8,7 miljoner kronor till elva olika forskningsprojekt med koppling till skogsbruk och skogsindustri. Den största satsningen i årets andra utdelning ska fokusera på möjligheterna med korslimmat trä (KL-trä).

– Fortsatta satsningar och fokus på forskning är centralt för att ta ytterligare steg i omställningen till en bioekonomi. Med denna utdelning har vi delat ut medel till totalt 200 projekt sedan stiftelsens start 1995 och möjliggjort många viktiga framsteg inom skogsbruket och skogsindustrin. En milstolpe vi är stolta över och ser fram emot att bygga vidare på, säger Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse.

Högpresterande korslimmat trä

Det största projektet som beviljats medel i denna utdelning går under namnet ”Möjligheter till högpresterande korslimmat trä – Innovation för ökad konkurrenskraft”. Det kommer drivas av Lunds universitet under fyra år och syftar till att utveckla modeller för att kunna använda skogsråvaran mer effektivt inom högpresterande byggelement i trä.

– Användningen av korslimmat trä ökar och det finns stor potential i att utveckla detta område. Genom effektivare materialnyttjande och bättre prestanda kan värdet för skogsråvaran ökas och därmed dess konkurrenskraft inom byggområdet. Det är viktigt att fortsätta med långsiktiga satsningar för kunskapsuppbyggande inom träkonstruktionsområdet så att dess fulla potential kan nyttjas inom hållbart industriellt byggande, säger Catrin Gustavsson, chef för Innovation & Nya Affärer på Södra.

Catrin Gustavsson
Catrin Gustavsson, styrelseledamot i Södras forskningsstiftelse och chef för Innovation och Nya affärer på Södra.

Skogsskötsel i ett förändrat klimat

Fyra projekt som berör skogens skötsel beviljades medel, bland dessa finns ett projekt som berör anpassning av skogsskötseln för att möta klimatförändringarna. Projektet ska studera hur detta på bästa sätt kan genomföras för enskilda skogsägare i praktiken.

–Det är viktigt att vi får fram kunskap om hur skogsägarna kan anpassa sin skötsel och minska riskerna för till exempel torka och insektsskador med tanke på att klimatet förändras. Eftersom skogarna i huvudsak ägs av enskilda skogsägare i södra Sverige är detta projekt mycket angeläget, säger Göran Örlander.

Läs mer om Södras forskningsstiftelse och vilka projekt som beviljats bidrag

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy