Alla ämnen
Skogsbränsle

9 av 10 riksdagskandidater vill värma bostäder med svensk skog

Mer än 9 av 10 riksdagskandidater vill ersätta el och olja med restprodukter från svensk skog för att värma bostäder. Dessutom tycker 3 av 4 att det finns utrymme att öka skogsavverkningen. Det visar en enkätundersökning som bioenergiföretaget Scandbio gjort.

– Det finns en outnyttjad potential i att använda restprodukter från skogen. Eftersom förnybar energi är nyckeln i klimatomställningen är det positivt att det finns ett brett stöd bland svenska politiker för att låta svensk skog bidra till mer hållbar energi, säger Scandbios vd Peter Granborn.

Bioenergiföretaget Scandbio har gjort en enkät bland 532 riksdagskandidater på valbar plats om hur de vill att bostäder ska värmas upp. Totalt 93 procent, det vill säga mer än 9 av 10, vill att restprodukter från svensk skog användas för att ersätta el och olja.

– Att använda restprodukter från skogs- och träindustrin ger verklig miljönytta, det är att utnyttja jordens resurser och ekosystem på ett hållbart sätt. Scandbio gör träpellets av restprodukter från svensk skog. Det är en långsiktigt hållbar energilösning, säger Scandbios vd Peter Granborn.

I dag avverkas 75 procent av svensk skogs årliga tillväxt. I enkäten fick politikerna också svara på om de anser att det finns utrymme att öka uttaget av svensk skogsråvara i syfte att minska de klimatpåverkande utsläppen. Totalt 75 procent tycker det.

Bland svenska folket är stödet nästan lika starkt som bland politikerna kring att ersätta el och olja med restprodukter från svensk skog för att värma bostäder. En Sifoundersökning från 2017 visade att 8 av 10 svenskar vill det.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes som en elektronisk enkät under perioden 22 maj–18 juni.
Totalt 292 av 532 svenska riksdagskandidater på valbar plats besvarade Scandbios frågor och svarsfrekvensen uppgick därmed till 55 procent.

De frågor som ställdes var:

1. Det finns flera olika sätt att värma upp bostäder på. Tycker du att restprodukter från svensk skog ska användas för att ersätta el och olja för uppvärmning?

restprodukter från svensk skog ska användas för att ersätta el och olja för uppvärmning?

2. Biobränslen minskar vårt beroende av fossila bränslen. Samtidigt finns en gräns för hur mycket skog som kan avverkas utan att naturvärden äventyras.  Anser du att det finns utrymme att öka uttaget av svensk skogsråvara i syfte att minska de klimatpåverkande utsläppen?

finns utrymme att öka uttaget av svensk skogsråvara i syfte att minska de klimatpåverkande utsläppen?

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy