Alla ämnen
Biovärme

Adven bygger ny biogasanläggning i finska Hangö

Adven har utvecklat en lösning för produktion av biogas baserat på kväverik biomassa. Den nya anläggningen stärker den cirkulära ekonomin i området. 

Adven planerar att bygga en biogasanläggning i Hangö i sydvästra Finland. Biogasen kommer baseras på restströmmar från DuPont Nutrition & Biosciences fabrik i Hangö samt från det lokala reningsverket, Hangon Puhdistamo Oy. Energi från restströmmar kommer bidra till att stärka den cirkulära ekonomin i området på flera sätt. I Hangö kommer värmeenergin från biogasen att föras ut på det lokala fjärrvärmenätet, som ägs av Adven, vilket kommer täcka cirka 20 procent av energibehovet. Det kommer även produceras grön el från biogasen som kommer användas lokalt på anläggningen.

Jordförbättringsmedel

Utöver att producera biogas kommer anläggningen att tillverka material för jordförbättring och näringsrik gödsel till jordbruket. Man kommer även att återvinna vatten på biogasanläggningen. Eftersom de restströmmar som används för biogasproduktionen innehåller en hög andel vatten, kommer man även att rena och återanvända det i reningsverkets processer och därmed minska vattenförbrukningen.

Kretslopp

– De huvudsakliga råvarorna i vår biogasanläggning kommer ifrån jordbruket. De näringsämnen som vi använder i vår process liknar de som används som gödsel i jordbruket. Föreställ dig ett kretslopp där vi använder råvaror från jordbruket, som vi genom vår process producerar enzymer av, samt restströmmar som används i Advens biogasanläggning som i sin tur skapar energi och näringsrik gödsel. Det tilltalar verkligen att kunna producera enzymer som gör det möjligt att tvätta kläder i endast 20-gradigt vatten, och därigenom spara energi, samtidigt som man även omvandlar sina restströmmar till energi och gödsel – som slutligen återanvänds på nytt på samma plats som våra råvaror hämtades från början, säger Stefan Ekbom, fabrikschef på DuPont Nutrition & Biosciences i Hangö.

Lång pilotperiod

– Tack vare en lång pilotperiod har vi nu lyckats utveckla en lösning för att kunna producera biogas av kväverikt slam. Efter många tester hittade vi till slut en kombination av tekniker som ledde till den här lösningen, berättar Advens försäljningsansvarig Hanna Litendahl.

– För att kunna producera biogas av kväverika slam har man tidigare varit tvungen att späda ut slammet med andra restströmmar. Den metoden kräver ofta transporter av slam och rötrester fram och tillbaka, ibland långa avstånd. Nu har vi en lösning som gör att det kväverika slammet kan nyttjas lokalt och på så vis helt eliminera behovet av transporter, förklarar Hanna vidare.

Slutet system

Den kompakta biogasanläggningen kommer inte att skapa problem med lukt i området eftersom processen sker i slutna utrymmen. De illaluktande gaserna fångas in och förs till en särskild del på anläggningen för bearbetning. Även restströmmarna transporteras till biogasanläggningen i en sluten ledning.

Statligt stöd

Adven har mottagit 2,5 miljoner euro i stöd för biogasprojektet från det finska Arbets- och Näringsministeriet inom ramen för förnyelsebar energi. Biogasanläggningen förväntas tas i drift senast 2023. En miljöriskbedömning för anläggningen påbörjades i mars 2020. Anläggningen kommer att driftas och övervakas på distans av Adven.

 

Fakta om biogasproduktionen i Hangö.

• Adven kommer att ta emot organiska restströmmar från enzymproduktionen och från reningsverket, via en ledning.

• Anläggningen kommer producera 15 000 megawattimmar biogas.

• Man kommer att producera både el och värme av biogasen.

• Elen ska användas bland annat på Advens energianläggning. I framtiden är det även möjligt att använda biogasen som drivmedel.

• Värmeenergin kommer att föras ut på det lokala fjärrvärmenätet och täcka ungefär 20 procent av energibehovet.

• Restströmmarna från biogasproduktionen kommer i sin tur användas för att producera material för jordförbättring och flytande gödningsmedel för jordbruket.

• Tillsammans med restströmmarna kommer en stor mängd vatten till biogasanläggningen. Vattnet kommer att renas med membranteknik (omvänd osmos) som renar till dricksvattenkvalitet. Vattnet kommer sedan att kunna återanvändas på det lokala reningsverket och på så vis skapa en kretsloppslösning som även reducerar deras vattenförbrukning.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy