Alla ämnen
Skogsbränsle

Allt fler avverkningar får högsta miljöbetyg

Trenden att Södra blir allt bättre på att ta god miljöhänsyn vid föryngringsavverkningar fortsätter. Det visar företagets gröna bokslut för 2016. Andelen godkända föryngringsavverkningsområden har ökat från 72 till 95 procent sedan 2010. Samtidigt har kvaliteten på hänsyn i de godkända områdena blivit högre. Det skriver Södra i ett pressmeddelande.

Södra, avverkning

– Trenden att betygen stiger på vår miljöhänsyn fortsätter, säger Henrik Holmberg, tf ekolog i Södra. I Södra har vi jobbat systematiskt med naturvård i 20 år, bland annat genom att utbilda våra skogliga tjänstemän och de avverkningsentreprenörer som arbetar åt oss, och vi ser nu resultatet av det, bland annat i form av förbättrad miljöhänsyn i våra föryngringsavverkningar.

En aspekt som mäts i Södras gröna bokslut är påverkan på mark och vatten. Södra har sedan 2013 jobbat aktivt med att minska skador på mark och vatten i samband med föryngringsavverkning, då Södra införde en markskoningsgaranti. Garantin syftar till att tydliggöra ansvar och ger alla inblandande i avverkningarbetet mandat att på olika sätt jobba förebyggande för att förhindra att skador uppstår. Skulle det trots allt uppstå skador står Södra för att rätta till dem. Markskoningsgarantin har varit mycket uppskattad bland både Södras medlemmar och entreprenörer. Resultatet i det gröna bokslutet visar också på en mycket bra utveckling.

Vi har gått från att 2010 ha omkring 75 procent godkända föryngringsavverkningsområden när det gäller mark och vattenpåverkan till att idag leva upp till kraven i nästan samtliga fall, säger Henrik Holmberg.

Under året har Södra infört markskoningsgaranti även för gallring. Utbildning av skogliga tjänstemän och avverkningsentreprenörer har genomförts och i samband med höstens kontraktering garanteras att även gallringar genomförs enligt kraven i garantin.

– Resultatet av arbetet kan vi förhoppningsvis utläsa i nästa års bokslut, säger Henrik Holmberg.

Fakta

FAKTA

Södra gör varje år ett grönt bokslut. Interna revisorer kontrollerar då hur drygt 150 föryngringsavverkningar och lika många gallringar lever upp till skogscertifieringssystemen PEFC:s™ och FSC:s® krav på generell hänsyn vid slutavverkningar och gallringar, samt hur man följer egna policyer och rutiner för miljöhänsyn. Syftet med bokslutet är att få ett underlag till fortlöpande förbättringar av hänsynsarbetet. Varje år genomförs även externa revisioner av certifieringsorganet DNV-GL.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy