Alla ämnen
Biokraft

Alvesta Energi först i Småland med småskalig biokraftvärme

Det biobränsleeldade värmeverket i Moheda uppgraderas nu till biokraftvärmeverk. Alvesta Energi AB har beställt en ny typ av småskalig ångturbin som ansluts till den befintliga hetvattenpannan på värmeverket. 

– Vi har valt detta som vårt första steg för att skapa lokal, småskalig och förnybar el, säger Mats Karlsson, vd på Alvesta Energi. Vi gör det med hjälp av en ORC-enhet kopplad till vår hetvattenpanna och beräknar att producera halva vårt eget årsbehov av el vid värmeverket i Moheda. Enkelhet hos ORC-enheten och minimal ombyggnad av befintlig anläggning är de stora fördelarna.

David Frykerås, vd för Againity och Mats Karlsson, vd för Alvesta Energi.
David Frykerås, vd för Againity och Mats Karlsson, vd för Alvesta Energi. David Frykerås, vd för Againity och Mats Karlsson, vd för Alvesta Energi.

49,9 kW effekt ger 170 MWh el

Under sommaren 2019 kommer turbinen att kopplas in på värmeverket i Moheda. Tekniken bygger på Organic Rankine Cycle (ORC) som utvinner elektricitet från det lågtempererade hetvattnet från flispannan. ORC-turbinen kommer att ha en effekt på 49,9 kW el vilket motsvarar ca 140 småhus med solceller. På årsbasis kommer cirka 170 MWh el att produceras vid anläggningen.

ORC-turbinen kommer ha en effekt på 49,9 kW el vilket motsvarar ca 140 småhus med solceller. På årsbasis kommer cirka 170 MWh el att produceras vid anläggningen.
ORC-turbinen kommer att ha en effekt på 49,9 kW el vilket motsvarar ca 140 småhus med solceller. På årsbasis kommer cirka 170 MWh el att produceras vid anläggningen. ORC-turbinen kommer ha en effekt på 49,9 kW el vilket motsvarar ca 140 småhus med solceller. På årsbasis kommer cirka 170 MWh el att produceras vid anläggningen.

Lönsam investering i biokraft

ORC-turbinen blir den nionde i Sverige som Norrköpingsbolaget Againity installerar där majoriteten av turbinerna kopplats till just biobränsleeldade hetvattenpannor.
– Vi är glada att få vara med på Alvesta Energis satsning på förnybart, säger David Frykerås, vd på Againity. Vi ser fram emot att leverera ett av våra första turn-key projekt på värmeverk där vi står för både maskinleveras, installation, rördragning och elanslutning, ORC-installationen på värmeverket utgörs av två rördragningar från pannkretsen, två rördragningar från fjärrvärmereturen och en elkabel. Tack vare minimalt underhåll och turbinens låga tillverkningskostnad blir installationen lönsam trots de relativt låga elpriserna på svenska marknaden. Fortfarande saknas elproduktion på över 400 svenska värmeverk.

Om Alvesta Energi

Moheda värmeverk ägs av Alvesta Energi som levererar el och fjärrvärme inom delar av Alvesta kommun. Fjärrvärme produceras i tre olika värmeverk där vatten värms upp med hjälp av biobränsle. Alvesta Energi verkar för en säker och effektiv energiförsörjning och som en del av kommunen har bolaget ett speciellt ansvar att följa energi- och miljöutvecklingen. Alvesta Energi äger även värmeverken i Vislanda och Alvesta där byggnationen av fjärrvärmenätet påbörjades redan på 80-talet.

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy