Alla ämnen
Pellets

Ansträngd situation på pelletsmarknaden i Sverige

Ansträngd situation på pelletsmarknaden i Sverige
Också i Sverige och Europa finns stor potential att öka produktionen och användningen av pellets. Vi har fortfarande en hel del spån i överskott, som i dag inte förädlas till pellets.

Skenande priser på naturgas i Europa har lett till stigande pris på el, kol och förnybara bränslen som pellets. Det är svårt att förutspå i vilken riktning utveckling kommer att gå vilket skapar stor oro. Här ger Pelletsförbundet en beskrivning av läget på pelletsmarknaden i Sverige och vad pelletsbranschen gör på kort och lång sikt för att hantera den kraftigt ökade efterfrågan på pellets.

Energimarknaden i Europa

Rysslands anfallskrig i Ukraina och de följande begränsade leveranser av naturgas har lett till att priset på naturgas stigit kraftigt i Europa. Detta har medfört högre efterfrågan och prisökningar på andra fossila bränslen och på el vilket i sin tur också ökat pris på pellets och andra biobränslen. Begränsad tillgång på naturgas från Ryssland i kombination med stort beroende av just naturgas i Europa har varit den faktor som starkastpåverkat priset på andra energislag det senaste året.

Pelletsmarknaden i Europa har också påverkats av att pelletsleveranser från Ryssland, Belarus och Ukraina har stoppats. Det rör sig om två till tre miljoner ton på årsbasis, ungefär tio procent av pelletsanvändningen i Europa.

Den nya krigssituationen med höga energipriser på naturgas, kol, och el på kontinenten har lett till ökat efterfrågan på pellets med följd att pelletspriser på kontinenten ökat. Samma utveckling ser vi i Sverige men utvecklingen av pelletspriset i Sverige har släpat efter, prisskillnaden har varit stor mellan länder, vilket har lett till en kraftigt ökad efterfrågan på spotmarknaden i Sverige.

De ökade pelletspriserna beror också till en del på ökade produktionskostnader. De flesta pelletsproducenter har delar av elen prissäkrad men oftast inte hela behovet. När elen kostar 5 kr/kWh mot tidigare 1 kr/kWh innebär det cirka 1000 kr per ton pellets i ökad kostnad. Fördubblade råvarukostnader påverkar också produktionskostnaden för pellets.

Pelletsmarknaden i Sverige

Marknaden för pellets i Sverige kan delas upp i två delar:

Avtalsmarknaden
Konsumentmarknaden/spotmarknaden

Avtalsmarknaden

Pelletsproducenterna säljer en stor del av sin produktion till större kunder som har skrivit avtal om leveranser under en längre tid. Det är oftast kunder med större behov av pellet som vill säkra sina leveranser under ett eller flera år till ett avtalat pris. Det kan vara fastighetsägare, fjärrvärmeföretag och industrier. Det är viktigt för pelletsproducenterna att uppfylla leveranserna till avtalskunder.

Läs hela artikeln på PelletsFörbundets sajt

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy