Alla ämnen
Opinion & debatt

BioDriv: Att beskatta eller inte beskatta, det är frågan

Egentligen är frågan väldigt enkel. För att se till att våra barn inte får en överhettad planet med massiva klimatkatastrofer som följd behöver vi sänka utsläppen av klimatgaser. Frågan är: Ska vi beskatta våra biodrivmedel eller införa en kvotplikt?

Detta är en ödesfråga för hela branschen. Löser vi inte detta problem riskerar vi att tappa investeringar och världsledande forskning för tiotals miljarder kronor.

EU-kommissionen säger att skattebefrielse och kvotplikt inte kan förenas och vägrade ge Sverige godkänt. Avslaget kom så sent att riksdagen redan hade klubbat igenom lagen som trädde i kraft 1 maj 2014 och fick göra en pinsam helomvändning. Nuvarande regering som tog över frågan har inte lagt fram något förslag. Trots en FFF-utredning på 1 047 sidor och en transportsektor på 122 TWh (varav 93 TWh för inrikes, 2014) som inte stannar.

Hur gör våra grannländer? Finland har kvotplikt och befrielse på drivmedelsavgiften utifrån biodrivmedlets klimatreduktion. De har använt detta sedan 2011 och kör på, trots att EU inte gett godkännande. I Norge beläggs drivmedel med koldioxidskatt och 1 oktober 2015 tog Stortinget beslut om befrielse för vägavgift för biodrivmedel som blandas in över omsättningskravet om 5,5 volymprocent (höjs till 7 procent 2017).

Sverige har en lång erfarenhet av koldioxidskatt, vilken fasat ut oljan framgångsrikt inom kraftvärmesektorn. Bara två procent är baserad på fossil olja (0,94 av 47,5 TWh/år). Sverige undviker därigenom årliga utsläpp om 14 miljoner ton från olja och stenkol och kumulativt 300 miljoner ton sedan 1990. Regeringen gick ut 14 mars med att den vill sänka skatten för E85 och biodiesel från raps. Men den skatten höjde så sent som första januari. Magdalena Andersson skyllde höjningen på EU och sa att regeringen sänker så mycket det går och så fort som möjligt. Hur mycket? 38 öre för RME och först från första augusti. Stora ord, liten handling.

Sedan Edwin Drake* först lyckades med oljeborrning 27 augusti 1858 i Pennsylvania och samlade detta i ett badkar har oljeindustrin utvecklats enormt. Världens största raffinaderi producerar tio miljoner ton per år vilket kan jämföras med Sveriges största biodieselproducent Perstorp Bioproducts med 150 000 ton per år. Det är enormt billigt att pumpa olja från marken. Men klimatkostnaderna är stora. Själva idén med skattereduktion på biodrivmedel är att det ska vara ekonomiskt lönsamt. Men med regeringens tillämpning förlorar detta styrmedel sin funktion. Den sjunde april träffar vi politikerna och diskuterar hur vi ska gå framåt. För innan året är slut kan E85 och RME100 närmast försvunnit från marknaden.
Tomas Ekbom, BioDriv
Telefon: 08-441 70 83, 070-276 15 78
tomas.ekbom@svebio.se, www.svebio.se/biodriv

* Överste Edwin L. Drake utvecklade sitt borrhål till att som mest ge 4000 liter per dag. Två år senare hade tekniken fått så många efterföljare att priset föll från 18 dollar till 10 cent per fat. Små raffinaderier destillerade oljan till fotogen och smörjolja men bensinen fick dock rinna bort då förbränningsmotorn inte ännu var i allmänt bruk.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 2-2016

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy