Alla ämnen
Bioenergi i industri

Biogasol har bidragit till 40 procent minskade utsläpp av växthusgaser

I ett blogginlägg från Löfbergs förklaras hur biogasol har varit en viktig del av att minska utsläppen av växthusgaser från verksamheten.

Ett av våra hållbarhetsmål har varit att minska våra egna utsläpp av växthusgaser med 40 procent innan år 2020. Nu är vi i mål. Att vi flyger mindre och ökar andelen biogasol är två åtgärder som bidragit till att våra utsläpp minskat med 50 procent per producerat ton kaffe jämfört med basåret 2005. En milstolpe som visar hur viktigt det är att sätta konkreta mål för sitt hållbarhetsarbete.

lofbergs
Löfbergs fortsätter att jobba för en ökad jämställdhet och inkludering, ett arbete vi prisades för under året. Löfbergs fortsätter att jobba för en ökad jämställdhet och inkludering, ett arbete vi prisades för under året

Eftersom kaffets klimatpåverkan och de sociala utmaningarna är störst i odlarländerna har vi stort fokus här. Det handlar bland annat om utvecklingsprojekt som hjälper småskaliga kaffeodlares att möta klimatförändringar och förbättra sina livsvillkor. I Next Generation Coffee riktar vi oss särskilt till nästa generation, vilket är viktigt eftersom allt färre unga ser en framtid inom kaffe. Här fördjupade vi våra insatser i Colombia under året.

Vi har länge drivit på för att öka tillgång och efterfrågan på certifierat kaffe och är på god väg att nå vårt mål 100 procent certifierat för alla våra varumärken. Fairtrade är en av certifieringarna vi jobbar med, den är extra viktig nu när världsmarknadspriserna på kaffe når rekordlåga nivåer.

Även på förpackningssidan sker stora framsteg. Tillsammans med vår leverantör har vi hittat en lösning som gör det möjligt att fasa ut den fossila plasten och ersätta den med ett växtbaserat alternativ, och i Storbritannien var vi först med Plastic Freemärkningen. Målet är att våra förpackningar senast år 2030 bara ska innehålla förnybart eller återvunnet material.

Nya intäktsmöjligheter för kaffeodlarna

Att möta kunder och konsumenter ger viktig input till vårt hållbarhetsarbete. Det gör vi på en rad olika sätt: personliga möten, på våra kaffebarer och olika event. Här ser vi bland annat att intresse för cirkulär ekonomi ökar. Med vår kaffeodling i Danmark som bas utvecklar vi produkter och lösningar där mer av kaffets biomassa används. Det kan förhoppningsvis ge kaffeodlarna nya intäktskällor, samtidigt som vi kan erbjuda nya, spännande produkter.

Arbetet med vår nya strategi har fått ta mycket tid, och här har vi involverat stora delar av organisationen. Det handlar om att förstå vår samtid och omvärld, och hur vi kan bli ännu mer relevanta framöver. En spännande och viktig process som vi nu ska göra verkstad av.

Vi fortsätter att jobba för en ökad jämställdhet och inkludering, ett arbete vi prisades för under året. Det är vi naturligtvis glada och stolta över. Samtidigt inser vi att vi liksom samhället i stort har en bit kvar på området.

2,25 miljarder koppar kaffe per dag dricks runt om i världen

Ekonomiskt gör vi ett mindre bra år. Vi verkar på en mogen marknad där konkurrensen och prispressen är tuff, men vi ser ändå positivt på framtiden. Vi satsar på nya produkter inom Ready To-segmentet för att möta nya konsumtionsmönster. Vi investerar i ett nytt affärssystem som ger oss bättre kontroll, och vi bygger ett nytt, modernt rosteri för hela bönor som förbättrar vår konkurrenskraft.

Vi som jobbar med kaffe har en unik möjlighet att bidra till en positiv framtid. Vi jobbar med en produkt som betyder väldigt mycket för väldigt många. Både odlare och konsumenter. 25 miljoner människor livnär sig och sina familjer på att odla kaffe. Och varje dag dricker vi ca 2,25 miljarder koppar kaffe runtom i världen. Varje litet steg vi tar för en mer hållbar produktion gör skillnad. Vi tänker fortsätta att ta de där stegen. För att vi vill, kan och måste.

Kathrine Löfberg, styrelseordförande, Löfbergs
Lars Appelqvist, vd, Löfbergs

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy