Alla ämnen
Skogsbränsle

Åtta miljoner till effektivt resursutnyttjande och effektivare metoder för flisning

Höstens riktade utlysning från Södras forskningsstiftelse har varit ”Effektivt resursutnyttjande”. Nu har åtta miljoner kronor beviljats till sju olika forskningsprojekt som berör såväl skogsindustrins huvudprodukter och processer som nya innovativa produkter från skogsindustrins biströmmar.

Bland de projekt som beviljats pengar finns ”Resurseffektiv flisning av barkborreskadad ved för framställ­ning av kemisk massa”, ett projekt som syftar till att vidareutveckla en ny trumhuggsteknik till massaprocessen.

– Den nya tekniken kan innebära högre råvaruutnyttjande och högre utbyte vid massatillverkning, speciellt för tillverkning från ved som har oönskat hög torrhalt. Vi vill nyttja vår råvara så effektivt som möjligt och varje processförbättring och vidareutveckling av våra huvudmaskiner som leder till ett högre utbyte över fiberlinjen är mycket intressanta för hela skogsindustrin, säger Catrin Gustavsson, chef för Innovation & Nya Affärer på Södra.

Projekt med inriktning mot trävaror och sågverksindustrin beviljades medel, bland annat rörande ökat nyttjande av granens egenskaper till hållbara fasader, biobaserad ytbehandling av trä och digitalisering av träindustrins torkningsprocess.

Flera projekt beviljas bidrag

– Som ett led mot ett biobaserat samhälle har trä en särställning som en råvara från en förnyelsebar källa. En fortsatt konkurrenskraftig sågverksindustri kommer kräva att vi implementerar nya mättekniker och ytterligare nyttjar digitalisering och robotisering, säger Göran Örlander, skogsstrateg och ordförande i forskningsstiftelsen.

Övriga projekt som beviljats bidrag inriktar sig på nya material och processer från skogen; framställning av kolfiber från kraftlignin och cellulosa, porösa material för medicinskt bruk och ny process för vanillin och vanillinsyra från lignin.

– Att finna nya produkter, processer eller användningsområden för skogsindustrins biprodukter är ett viktigt komplement till befintliga affärer och bidrar även till att vi kan ersätta dagens fossila alternativ, säger Catrin Gustavsson.

Catrin Gustavsson, chef för Innovation & Nya Affärer på Södra.
Catrin Gustavsson Chef Innovation och Nya affärer Catrin Gustavsson, chef för Innovation & Nya Affärer på Södra.

Läsa mer om Södras forskningsstiftelse och vilka projekt som beviljats bidrag

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy