Alla ämnen
Bränslehantering

Avfall för energiåtervinning har ökat med 55 procent på tio år

Bioenergi har jämfört tillgänglig statistik för energiåtervinning från avfall i Sverige 2005 och 2015. Vi kan konstatera att energi från avfall har ökat från 11 TWh till 17 TWh på tio år. Statistiken kommer från Avfall Sverige och gäller för medlemmar i Avfall Sverige.

Filbornaverket är en av Helsingborgs största investeringar någonsin och tryggar för lång tid framöver leveransen av fjärrvärme och lokal produktion av el på ett kostnadseffektivt sätt.
Filbornaverket är en av Helsingborgs största investeringar någonsin och tryggar för lång tid framöver leveransen av fjärrvärme och lokal produktion av el på ett kostnadseffektivt sätt. Filbornaverket är en av Helsingborgs största investeringar någonsin och tryggar för lång tid framöver leveransen av fjärrvärme och lokal produktion av el på ett kostnadseffektivt sätt.

Återvinningen av hushållsavfall ligger på ungefär samma antal ton som för tio år sedan. I stort sett hela ökningen av energiåtervinningen kommer från övrigt avfall, främst industriavfall. Industriavfall har i stort sett mer än fördubblats på tio år.

Minskad import av avfall under 2015

Av den totala mängden avfall för energiåtervinning stod importerat avfall för cirka sex procent 2005, denna andel har ökat till omkring 23 procent 2015. Räknat som energi motsvarar den ökade importen 3,3 TWh energi, medan industriavfall genererat i Sverige har bidragit med nästan lika mycket, omkring 2,7 TWh energi. Statistiken visar också något överraskande att importen av avfall minskade med nästan 100 000 ton från 2014 till 2015.

Flera nya anläggningar

Sex nya anläggningar har tillkommit sedan 2005 och på flera platser har nya större anläggningar byggts. Elva anläggningar har börjat med elproduktion. Två mindre anläggningar har avvecklats. Nya anläggningar har också tillkommit under 2016 i Nybro och Linköping.

LÄS MER om statistiken (pdf)


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 6-2016

Fakta

Om avfall för energiåtervinning

Total mängd avfall för energiåtervinning 2005: 3 819 330 ton

Total mängd avfall för energiåtervinning 2015: 5 775 400 ton

Ökning: 1 956 070

Import (2005): 212 990 ton

Import (2015): 1 328 500 ton

Ökning: 1 115 510 ton

Importens andel av den totala ökningen: 57 procent

Inhemskt avfalls andel av den totala ökningen: 43 procent

Importens andel av total användning (2005): 6 %

Importens andel av total användning (2015): 23 %

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy