Alla ämnen
Bioenergi i industri

Avtal: Cortus Energy ska framställa förnybar energi till Höganäs AB:s produktion

Höganäs AB och Cortus Energy har den 17 april slutit ett långsiktigt avtal för att etablera en kontinuerlig leverans av förnybar energigas och andra energiprodukter i kommersiell skala. Cortus Energy avser genomföra en nyemission för att finansiera affären, skriver Cortus Energy i ett pressmeddelande.

– Detta är ett viktigt och banbrytande steg på vår väg mot att använda förnyelsebara energikällor i vår produktion, säger Melker Jernberg, vd för Höganäs AB. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle, och det innebär bland annat att vi minimerar våra koldioxidutsläpp. För att lyckas med det krävs innovativa lösningar, som testas i verklig produktion.

Samarbetet mellan Höganäs och Cortus Energy bedrivs ännu inom ramen för Probiostål, ett projekt finansierat av bland andra Jernkontoret via Energimyndigheten. Nu pågår projektering och förberedelser för att bygga upp en sex megawatt WoodRoll®-anläggning på Höganäs industriområde i Höganäs. I den förgasas biomassa till energigas. För anläggningen har Cortus Energy även erhållit stöd från Klimatklivet.

– Samarbetet med Höganäs är extra glädjande utifrån deras världsomspännande affär, genuina verksamhet och tekniska framsynthet, säger Rolf Ljunggren, vd för Cortus Energy. De är både en krävande kund och pionjärer inom ny teknik, inte bara sin egen utan numera även på förnybar energi genom vårt projekt.

Det första steget i samarbetet syftar till att testa tekniken under verkliga förutsättningar och anpassa processen så att energigasen passar kraven i Höganäs metallpulvertillverkning. Eftersom en WoodRoll®-anläggning förgasar biomassa uppstår så kallat grönt kol som en biprodukt i processen. Även detta är ett åtråvärt material för Höganäs eftersom det skulle kunna ersätta delar av det kol som används som reduktionsmedel i produktionen av råpulver, så kallad järnsvamp.

– Vår typ av produktion ställer höga krav på både energislag och råmaterial, säger Nicklas Lång, hållbarhetsdirektör och chefsjurist på Höganäs AB. För oss är det en viktig uppgift och en del av vår långsiktiga strategi att ställa om från fossila bränslen till förnybar energi. För att lyckas är det viktigt att vi engagerar oss och satsar resurser på att utforska nya möjligheter.

Planen är att börja testa energigasen i Höganäs produktion under första halvåret 2018. Efter avslutade tester övergår anläggningen till reguljär leverans av förnybara energiprodukter vilket innebär en årlig försäljning på cirka 15 MSEK för Cortus Energy från och med 2019. Detta blir ett genombrott för förnybar energigas i industriella processer i Sverige.

Nyemission ska finansiera Höganäs-affären
Cortus Energy AB avser att genomföra en nyemission av aktier till en kurs av 40 öre per aktie. Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen tillförs bolaget 17,3 MSEK före emissionskostnader. I den mån teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut för teckning av aktier tillförs bolaget ytterligare högst 6,5 MSEK.

Bakgrunden till nyemissionen är det avtal som Cortus Energy tecknat med Höganäs för uppförande av en 6 MW WoodRoll®- anläggning för deras metallpulverproduktion i Höganäs. Avsikten från Höganäs sida är att gå över till en hållbar, klimatneutral lösning för sin energiförsörjning. Den gröna energigas som WoodRoll®- anläggningen ska producera är tänkt att ersätta del av den fossila naturgas som Höganäs förbrukar idag. Avtalet är långsiktigt (20 år) då avsikten är att detta ska vara första delen i en permanent lösning för förnybar energi.

 

Fakta / Probiostål

Probiostål startade 2014 med en förstudie där akademi och industri deltog. Syftet var att undersöka möjligheterna att producera förnybar energi i kommersiell skala för användande i Höganäs metallpulverproduktion.

Finansieringen bygger på bidrag från Klimatklivet och Energimyndigheten, Höganäs AB, industriella partners naturainsatser (medskick), banker och eget kapital. Genomförandet sker i Cortus huvudmannaskap. Övriga aktörer som bidrar till Probiostål är ABB, Calderys, SSAB, Sveaskog, Södra och Outokumpu. KTH och Swerea kommer att utvärdera verkliga resultat i förhållande till tidigare teoretiska analyser.

 

 

 

 

 

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy