Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Avtal om försäljning av biogasöverskott från Forsbacka till Sandvik

Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Gästrike Ekogas och Sandviks affärsområde Sandvik Materials Technology för att ta vara på biogasanläggningen Forsbackas överskott på biogas. En vinst för både Gästrike Ekogas, Sandvik och inte minst för miljön.

På biogasanläggningen i Forsbacka tillverkas biogas av mat- och trädgårdsavfall motsvarande två miljoner liter bensin per år i en process som är helt koldioxidneutral. Den höga metanhalten gör att biogas fungerar utmärkt som fordonsbränsle, men den kan användas till så mycket mer.

-Tack vare avtalet med Sandvik kommer biogasöverskottet nu till nytta och vi ser att biogas kan användas till så mycket mer än bara fordonsbränsle. Biogasen har många fördelar och vi ser ett ökat intresse från flera håll i regionen för vår gas. Med det här samarbetsavtalet tar vi nu nästa steg i utökningen av biogassatsningen i vår region, säger Jonas Hellström, VD på Gästrike Ekogas.

Jonas Hellström, VD på Ekogas skakar hand med Lars Andersson, Energy Supply Manager på Sandvik Materials Technology, i samband med att samarbetsavtalet tecknades.
Jonas Hellström, VD på Ekogas skakar hand med Lars Andersson, Energy Supply Manager på Sandvik Materials Technology, i samband med att samarbetsavtalet tecknades. Jonas Hellström, VD på Ekogas skakar hand med Lars Andersson, Energy Supply Manager på Sandvik Materials Technology, i samband med att samarbetsavtalet tecknades.

Sandvik kommer använda gasen för värmebehandling av material vilket stödjer bolagets ambition att minska användningen av fossila bränslen.

Leveranserna kommer ske i tuber med komprimerad gas. Denna förs sedan ut i naturgasledningen som redan finns på industriområdet. Samarbetet mellan Sandvik och Ekogas är unikt i sitt slag, men planer finns på att bygga biogasanläggningar i anslutning till andra företags produktionsenheter på ett par ställen i Sverige idag.

Vad betyder koldioxidneutral?

Det betyder att koldioxiden ingår i ett kretslopp där mängden koldioxid i luften inte förändras. I Forsbacka betyder det att biogas tillverkas av bland annat mat- och trädgårdsavfall som tidigare tagit upp koldioxid från luften.

Om biogasanläggningen

Gästrike Ekogas är ett bolag som ägs av Gästrike återvinnare och Gävle Energi. Med målet att öka biogasproduktionen i regionen med 400 % beslutade man att bygga en biogasanläggning i Forsbacka. Anläggningen blev klar hösten 2017 och har tillstånd att röta upp till 30.000 ton organiskt avfall per år och kan producera 2,7 miljoner normalkubikmeter. Det motsvarar drivmedel för ca 2300 personbilar som kör 1500 mil per år. En koldioxidminskning med 4 400 000 kg per år.

Ekogas verkar på en regional marknad och producerar samt säljer fordonsgas till busstrafik, sopbilar, taxi, företag och privatpersoner. Bolaget ägs av Gästrike återvinnare och Gävle Energi. Den gas som produceras kommer från Duvbackens reningsverk och från Forsbacka biogasanläggning. Det är på Forsbacka biogasanläggning som bland annat behandling av regionens matavfall sker. Ekogas har två biogasmackar, varav den ena i Gävle och den andra på biogasanläggningen i Forsbacka.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy