Alla ämnen
Politik

Bäst politik i Sverige för förnybar energi

Svebio har bearbetat Eurostats siffror över hur de olika medlemsstaterna klarar att nå sina mål för förnybar energi 2020. Det är trevlig läsning för Sverige som både har störst andel förnybar energi, 52 procent, och dessutom redan 2013 nådde målet för år 2020. Det ser värre ut för Beneluxländerna, Brittiska öarna, Malta och Cypern

Före och efter år 2000 var jag ganska aktiv i Storbritannien, när Agrobränsle ägde dotterbolag i England och sålde olivrester och pellets till kolkraftverket Drax och Salixplantering till bönder. Storbritannien hade en tydlig lagstiftning om hur man skulle nå 10 procent förnybar el fram till år 2010 med böter för kraftföretagen om de inte klarade målet. Det fanns flera komponenter i politiken som var orealistiska och därför valde industrin att vänta med investeringar i förnybart, även om böterna hotade. Efter några år ändrades politiken men Storbritannien ligger fortfarande långt efter.

Idag börjar värmemarknaden gå riktigt bra framåt men de har mycket kvar att göra. Sveriges generella politik med koldioxidavgifter är effektiv och skulle göra stor nytta i andra länder som exempelvis Storbritannien. Det händer saker på flera håll i den frågan, Kina inför handel med utsläppsrätter 2017 och även Världsbankens chef Christine Lagarde propagerade för koldioxidavgifter nyligen liksom en rad stora banker. Fossila bränslen är billiga men den ökade intensiteten i klimatfrågan gör att den tidpunkt då vi kommer att skatta bort fossila bränslen kommer allt närmare. Jag uppmanar alla att se till att inte äga fossila aktier i sin pensionsportfölj – när koldioxidskatten införs kommer oljebolagen nedvärderas.

Men inte tillräckligt bra för drivmedel

Det är ett stort problem för Sverige att vi inte kan skapa förutsättningar för att investera i mer biodrivmedelsproduktion. Många av de nya teknikerna byggs på andra ställen än här hos oss även om vi har både kompetens och idéer. Finland har ett regelverk som gör att de kan investera i nya fabriker.

När vi genomförde Advanced Biofuel Conference hade vi Nils-Olof Nylund från VTT som föredragshållare. Han hade gjort en analys om hur Finlands ekonomi påverkas av vilken typ av drivning finska staten skulle stödja. Hur påverkas finsk ekonomi och finsk industri om man satsar på, el, vätgas, biogas, biodiesel, etanol eller hybrid etc. Resultatet lade grund för hur Finland konstruerade sin biodrivmedelspolitik. Nu kommer ”Olle” till Svebios biodrivmedelsseminarium den 17 november för att tillsammans med representanter för finska finansministeriet diskutera den finska modellen i ett svenskt perspektiv.

AEBIOM har släppt European Bioenergy Outlook 2015

AEBIOMs årliga statistiska rapport visar att vi konsumerade 25,4 miljoner ton pellets i världen 2014. Det är en ökning från 24,2 miljoner ton 2013 eller med 5 procent. En annan intressant siffra är att om man lägger ihop de förnybara energislagen som producerades i EU28 under 2013, så är förnybart tillsammans största Europeiska energislag, större än kol. Av de förnybara energislagen är bioenergin störst och står för 64 procent . Den statistiska rapportens ”Key Findings” kan laddas ned gratis från AEBIOMs hemsida medan den fulla rapporten är gratis för medlemmar i AEBIOM och rabatteras med halva priset för medlemmar i Svebio. Passa på att stödja AEBIOM med ditt medlemskap, det politiska arbetet i Bryssel är oerhört viktigt de närmaste åren.

Gustav Melin, vd Svebio


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 5-2015

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy