Alla ämnen
Skogsbränsle

Bästa hänsynsinventering någonsin för Sveaskog

Den årliga inventeringen av naturvårdshänsyn visar att Sveaskog når 98 procent av alla miljövärden 2018. Det är den bästa siffran sedan mätningarna startade 2013.

För att följa upp hur bolaget ligger till i förhållande till miljömålet så utförs varje år en hänsynsinventering där cirka 300 slumpmässigt utvalda föryngringsytor sk hyggen besöks. Inventeringarna utförs framför allt av Skogsstyrelsen på Sveaskogs uppdrag.
För att följa upp hur bolaget ligger till i förhållande till miljömålet så utförs varje år en hänsynsinventering där cirka 300 slumpmässigt utvalda föryngringsytor sk hyggen besöks. Inventeringarna utförs framför allt av Skogsstyrelsen på Sveaskogs uppdrag. För att följa upp hur bolaget ligger till i förhållande till miljömålet så utförs varje år en hänsynsinventering där cirka 300 slumpmässigt utvalda föryngringsytor sk hyggen besöks. Inventeringarna utförs framför allt av Skogsstyrelsen på Sveaskogs uppdrag.

Sedan 2013 genomför Skogsstyrelsen årligen inventeringar av naturvårdshänsyn på Sveaskogs marker. 300 slumpvis utvalda avverkningar från norr till söder granskas. Årets resultat är det bästa sedan mätningarna började och visar att Sveaskog klarar 98 procent av miljövärdena utan stor påverkan.

Detta är svart på vitt att Sveaskog bedriver ett hållbart skogsbruk vad gäller bra naturhänsyn. Det goda resultatet är följden av en laginsats. Vi har bra utbildningar, vi har skickliga medarbetare och våra entreprenörer gör ett fantastiskt arbete i fält, säger Peter Bergman.

Det som granskas är hur väl Sveaskog skött det som kallas naturvårdshänsyn vid sina avverkningar. Bland det som mäts är att ytor med ekologiska kvalitéer inte avverkats, detsamma gäller kantzoner mot sjöar och vattendrag, att hänsyn tas till kulturlämningar som kolbottnar och odlingsrösen, samt att körskador undviks och att överfarter av vattendrag görs på rätt sätt. Resultatet från de undersökta avverkningarna visar till exempel att drygt 98 procent av alla skyddszoner mot vattendrag fick godkänt.

Målsättning 99%

– Det är väldigt roligt och särskilt glädjande eftersom detta är den första mätningen sedan den stora utbildningssatsningen som vi genomförde 2017, säger Peter Bergman, naturvårdschef på Sveaskog. Innan utbildning var siffran 95 procent.

Sveaskogs målsättning när inventeringarna började för sex år sedan, var att 99 procent av skogsbruket ska bedrivas utan stor påverkan. Nu, 2018, är siffran 98 procent. Arbetet med naturvård genomsyrar idag hela Sveaskogs organisation, genom instruktioner via områdesansvarigas och avverkningsledarnas dagliga arbetsuppgifter ut till förare av skördare och avverkningsmaskiner.

– Det goda resultatet på 98 procent skulle inte vara möjligt om inte alla medarbetare inom Sveaskog utförde sitt arbete på bästa sätt avslutar Peter Bergman.

Resultat fördelat på hela Sveaskog och de två marknadsområdena
Resultat fördelat på hela Sveaskog och de två marknadsområdena Resultat fördelat på hela Sveaskog och de två marknadsområdena
Resultat 2013 - 2018 års hänsynsinventering​
Resultat 2013 – 2018 års hänsynsinventering​ Resultat 2013 - 2018 års hänsynsinventering​

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy