Alla ämnen
Värmekraft

Bättre förbränning med ny modern ugn i Tranås

Bättre förbränning med ny modern ugn i Tranås
Den nya ugnen är på plats och är ansluten till den befintliga pannan.

Tranås Energi ersätter en äldre ugn i en befintlig värmecentral med en modern ugn som ger bättre förbränning, lägre utsläpp och lägre underhållskostnader.

Ett fel inträffade

Du är inloggad som prenumerant på Bioenergitidningen, men nånting är fel.

På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till och mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.
Bioenergitidningen premium

Vill du läsa hela artikeln?

Endast inloggade betalande prenumeranter kan läsa allt innehåll på bioenergitidningen.se
Som prenumerant får du:
  • Magasinet Bioenergi med sex nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
  • E-tidningen Bioenergi med sex nummer per år
  • Mycket mer ...

– Anledningen till att vi byter ut eldningsutrustningen, det vill säga ugnen, på vår fastbränslepanna från 2002, är att den har uppnått sin tekniska livslängd, säger Johan Holm, fjärrvärmechef på Tranås Energi.

Johan Holmgren, fjärrvärmechef på Tranås Energi
Johan Holm, fjärrvärmechef på Tranås Energi

Holm menar att ugnen började bli sliten och underhållskostnaderna var höga.

Övrig utrustning som tryckkärl, ångturbin och rökgasrening har vid en inventering bedömts klara ytterligare minst 20 år, med en del reinvesteringar.

Samordningsvinster

Efter en upphandling väljs Jernforsen som leverantör.

– Det visade sig att Jernforsen låg bra till i pris. Vi har också sen tidigare en större ugn som byggdes av KMW Energi 2014. Idag har Jernforsen tagit över KMWs koncept och vi ser samordningsvinster både i form av reservdelshållning och den kunskap om tekniken som finns bland drift- och underhållspersonalen som kör den större KMW-pannan, säger Johan Holm.

Rivning av den gamla ugnen och montage av den nya har pågått från augusti 2021 till januari i år.

Holm menar att Jernforsen varit en bra leverantör hittills och samarbetet med oss som beställare har varit både konstruktivt och framåtsyftande hela tiden.

Ny modern ugn i Tranås
Den nya ugnen är på plats och är ansluten till den befintliga pannan.

Nu är siktet inställt på att klara provdrift och prestandaprov för att ta över leveransen i mitten på mars.

Utmanande anpassningar

Jernforsen skrev kontrakt med Tranås Energi tolfte januari 2021. Den gamla anläggningen användes fram till sommaren 2021.

Efter sommaren kunde Jernforsen börja arbetet. Jernforsens uppdrag omfattade att riva ut den gamla ugnen och montera en ny ugn samt anpassa bränsletransport och askhantering.

– Det är alltid lite utmanande när en viss leverantörs utrustning ska anpassas till annan leverantörsutrustning, säger Magnus Holmgren, vd på Jernforsen.

Magnus Holmgren VD på Jernforsen
Magnus Holmgren, VD på Jernforsen.

Holmgren menar att de fick göra en del nya lösningar för att få ihop det, men med den nya ugnen kan pannan leverera sin fulla kapacitet på 10,5 MW värme. Både pannans effekt och bränslet som används är samma som tidigare, enligt det befintliga miljötillståndet.

Jernforsen har satt in ett nytt SNCR-system för att rena rökgaserna från kväveoxider. Holmgren förklarar att de har kompletterat pannan med ett system för tillsättning av ammoniak.

Det är Boo Ljungdahl på Bioeld som har designat projektet. Utsläppsdata för den nya anläggningen kommer att bli bättre och de kommer också att sänka kväveoxidhalterna.

Återbetalning från NOx-systemet

Idag behöver många betala mycket i NOx-avgifter. Utsläppen av kväveoxider är i genomsnitt 45 mg per MJ bränsle. Om man använder biobränsle utan NOx-rening kan det vara svårt att komma ner till de nivåerna och då får man betala till systemet.

Men Tranås Energi förväntas att komma under de nivåerna och får istället tillbaka pengar från systemet.

– Om en förbränningsanläggning använder skogsbränsle med grot kan vi normalt garantera en NOx-halt på omkring 80 mg vid normala nivåer av kväve i bränslet, säger Magnus Holmgren.

Holmgren menar att med rätt designat SNCR-system kan man halvera utsläppen till omkring 40 mg NOx per MJ. Det ger en återbäring från NOx-systemet och efter ett par års tid betalar sig investeringen och driftkostnaden för inköp av ammoniak.

Passar bra för vattenrörspannor

Pannan har utrustats med ett SNCR-system för rening av kväveoxider.
Pannan har utrustats med ett SNCR-system för rening av kväveoxider.

Magnus Holmgren förklarar att SNCR-systemet i Tranås fungerar så att ammoniak tillsätts i pannkroppen i en vattenrörspanna med ånggenerering.

Det är viktigt att tillsätta ammoniak på rätt plats och vid rätt temperatur för att få så bra reaktion som möjligt.

I gamla pannor utan full dokumentation är det svårt att veta exakt var man ska tillsätta ammoniaken för att få bäst resultat. I en ny panna är det enklare att få till rätt förhållande med rätt temperatur och rätt uppehållstider för att få en bra reaktion.

Undvika korrosion

SNCR-lösning passar inte lika bra i alla pannkonstruktioner. Den passar bäst i vattenrörspannor med längre uppehållstider i rätta temperaturer och med en bra omblandning.

– Det går även att tillsätta ammoniak i eldrörspannor, de runda pannorna, och få en ganska bra reaktion. Men det finns en risk för överdosering som gör att ammoniak kommer i kontakt med pannväggarna. Ammoniak är väldigt aggressivt och risken är stor för korrosion, säger Magnus Holmgren.

Vikten av att tillsätta ammoniak på rätt plats och vid rätt temperatur för att få så bra reaktion som möjligt noteras även av Holmgren.

23 miljoner kronor

Uppdraget för Jernforsen omfattade cirka 23 miljoner kronor inklusive arbete med att riva ut den gamla ugnen och monterat den nya. Måndagen tionde januari började testerna av den nya installationen. En vecka senare tändes ugnen för första gången.

Efter tester och intrimning i januari ska prestandaprov och provdrift genomföras och om allt går som det ska sker överlämning av anläggningen i mars.

Projektet har gått bra och alla komponenter gick bra att få på plats och passa ihop med de befintliga delarna, avslutar Magnus. – Magnus Holmgren

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy