Alla ämnen
Skogsbränsle

BIO-DUO – nytt koncept för att ta ut biobränsle ur skogen med kompakt skogsmaskin

Vimek utökar användningsområdet för den kompakta skogsmaskinen Vimek 404 DUO genom att ta fram ett BIO-paket. Det är en konfiguration som ger en specialiserad kombimaskinen för att skörda och skota träddelar, med andra ord en maskin för biobränsleuttag ur skogen.

Eftersom förutsättningarna varierar från bestånd till bestånd, samt över tid är flexibiliteten i att kunna anpassa en skogsmaskin efter hur beståndet kan röjas mest kostnadseffektivt, en nyckelfaktor för att lyckas.

Gemensam maskinplattform

Saknas avsättning för energiuttag, eller om stammarna är för klena, röjs stammarna snabbt ner med Vimek C12-aggregatet. Vill man göra energiuttag i ett bestånd, kan man använda Vimek Bio-Duo paketet med flerträdshanterande gripsågen som fällare. Koppla därefter enkelt på vagnen och skota ut virket, utan att byta verktyg. Finns en befintlig körväg, som till exempel vid avverkning efter ett dike eller en väg, kan man ha vagnen kopplad hela tiden för att fälla och lägga på vagnen direkt. Då blir maskinen en drivare istället för en kombimaskin. Givetvis går det att koppla på ett skördaraggregat för avverkning av CTL-virke för att sedan byta till en grip och koppla vagnen för skotning. Allt i en och samma maskinplattform.

Vimek
Vimek är specialiserade på skogsmaskiner i kompaktklassen och vill utveckla maskiner som ger de bästa förutsättningarna för att ta fram värdefulla röjnings- och förstagallringsbestånd. Vimek är specialiserade på skogsmaskiner i kompaktklassen och vill utveckla maskiner som ger de bästa förutsättningarna för att ta fram värdefulla röjnings- och förstagallringsbestånd.

BIO-paketet

Vimek har sedan länge ett samarbete med Svenska Hypro i Lönsboda och den Hypro-tillverkade fällgripsågen, i kombination med Vimeks flerträdshantering och maskinstyrning, är ett av marknadens snabbaste träddelsaggregat. Sågen har nu fått några ytterligare uppdateringar, bland annat separat oljesmörjning av sågkedjan i stället för fett, och att den förra sågmotorn på 5 cm3 ersatts av en sågmotor på 10 cm3.

Vimek tror att detta lätta, men effektiva, aggregat på Vimek 404 DUO kommer ge en mycket hög kapacitet vid träddelasavverkning. Och att denna maskin kan bli ett värdefullt verktyg att ytterligare lyfta kvaliteten på kvarvarande bestånd vid beståndsgående och selektiv träddelsavverkning.

Vimeks hydrauliska klämstöttor möjliggör komprimering av skrymmande träddelar och ökar därmed lastkapaciteten. Att byta från ett vanligt CTL-skördaraggregat till en gripsåg går på några minuter och vips är du redo att avverka träddelar. På ytterligare några minuter har du installerat den drivna vagnen med klämstöttor och kan skota ut materialet. I vissa fall kan du även låta vagnen följa med i avverkningsskedet och lägga träddelarna direkt på vagnen.

Tänkbara arbetsområden för Vimek 404 BIO-DUO

• Eftersatta bestånd där skogsägaren vill röja fram ett bestånd utan att ta stora risker genom breda körvägar eller hårt uttag. Biobränsleuttag kan ge ett bidrag till att genomföra åtgärden och gör området mer tillgängligt.

• Stadsnära skogar, eller andra områden, där man vill göra området blir mer tillgängligt för människor och djur genom att plocka bort nedröjda stammar från marken.

• Underröjning av slutavverkningar med uttag av GROT. Vimek BIO-DUO kan på ett kostnadseffektivt sätt avverka underväxt som sinkar slutavverkningsmaskinen och förbereda området för slutavverkning. Träden som fälls kan antingen köras ut med Vimek-maskinen direkt, eller läggas ihop för att köras ut senare tillsammans med GROT från slutavverkningen.

• Skogsbilvägar, ledningsgator, dikeskanter eller liknande där det står mycket biomassa och stammarna kan fällas, delas och lastas direkt på vagnen.

• Svaga marker där skador kan uppstå om man använder en för tung maskin.

Vimeks vision

Vimek är specialiserade på skogsmaskiner i kompaktklassen och vill utveckla maskiner som ger de bästa förutsättningarna för att ta fram värdefulla röjnings- och förstagallringsbestånd. Vi tror på ett ökat intresse för mekaniserad skogsvård och där bioenergisortiment i många områden kan ge ett signifikant bidrag till att bedriva den skogsvård som möjliggör högre avkastning på framtida gallringar.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy