Alla ämnen
Karriär

Bio4Energy får nya föreståndare

Forskningsmiljön Bio4Energy:s nya föreståndare är Leif Jönsson och Christoffer Boman, båda forskare vid Umeå universitet. Elisabeth Wetterlund vid Luleå tekniska universitet är utsedd till vice föreståndare.

Alla tre känner sig hedrade över att ha fått förtroendet att leda Bio4Energy.

– Det är ett väldigt viktigt uppdrag. Det är en viktig satsning för Umeå universitet och våra partneruniversitet SLU och LTU; och även för bioraffinaderirelaterad forskning i Sverige och i regionen, säger Leif Jönsson, professor vid Kemiska institutionen och med verksamhet vid Kemiskt Biologiskt Centrum i Umeå och på Domsjö utvecklingsområde i Örnsköldsvik.

Hoppas på kloka politiska beslut

Utnämningen kommer vid en viktig tidpunkt då Bio4Energy går mot slutet av sin andra programperiod i december 2020. Det kommer att bli upp till de nya föreståndarna att leda forskningsmiljön in i framtiden.

– Vi hoppas det ska fattas kloka politiska beslut och att satsningen på nationella strategiska forskningsområden får fortsätta, säger Leif Jönsson.

År 2009 beslutade den dåvarande regeringen att ge 43 samarbetskluster chansen att utveckla Strategiska forskningsområden som skulle sätta Sverige på kartan internationellt som en av de starkaste forskningsnationerna. Bio4Energy fick uppdraget att utveckla metoder och verktyg för effektiv och hållbar bioraffinering av skogsråvara. Forskningsmiljön producerar forskning och utveckling i världsklass samt ger utbildning på avancerad nivå.

– Vi börjar med att fokusera på att göra det vi kan för att säkerställa att satsningen fortlever. Jag tycker det är viktigt att stärka Bio4Energy:s roll när det gäller att vara en kunskapsmotor med tyngdpunkt i norra Sverige inom bioenergi och den skogsindustriella näringen, säger Christoffer Boman, universitetslektor vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab), vid Umeå universitet.

Samverkan mellan industri och institut

Leif Jönsson har forskat i mer än 25 år och är expert inom biokemi och bioteknologi med inriktning mot det skogsindustriella området. I Bio4Energy leder han plattformen Biopolymerer och biokemiska konverteringsteknologier och har varit en föregångare när det gäller att skapa samverkan med industri och institut inom nätverket.

– Bio4Energy:s forskning har fått ökad aktualitet med tiden. Det är viktigt att ta tillvara den grund som lagts för Bio4Energy och förvalta den på ett bra sätt. Bio4Energy måste behålla sitt tvärvetenskapliga perspektiv. Vi sätter lika stor vikt vid biokemisk och termokemisk konvertering som forskning om biomassa och miljöaspekter, säger Leif Jönsson.

Christoffer Boman forskar inom termokemisk energiomvandling, och arbetar med att förstå och minska tekniska driftsproblem och minska utsläpp av miljöstörande ämnen vid förbränning och förgasning av biomassa. Även han är en rutinerad forskare som varit med och byggt upp TEC-Lab och verksamheten i Bio4Energy plattformen Miljö och återvinning av näringsämnen.

– Bio4Energy kan bli ett ännu tydligare forum för forskare tidigt i karriären, för att säkerställa kompetensförsörjningen inom vårt område, säger Christoffer Boman.

Kunskapscentrum för förnybara drivmedel

Elisabeth Wetterlund, biträdande professor i Energiteknik vid Luleå tekniska universitet, blir en stor tillgång i ledarteamet eftersom hon som systemanalysforskare har överblick över många av Bio4Energy:s forskningsområden. I det egna doktorandprojektet tillämpade hon systemanalys på förgasning av biomassa. Sedan flera år är hon Bio4Energy:s koordinator vid f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, och är gästforskare vid International Institute for Applied Systems Analysis i Österrike.

– Jag vill fortsätta arbeta för samverkan i Bio4Energy. De strategiska projekten är ett bra exempel. Jag vill få till stånd fler sådana mötesplatser. Nya perspektiv kan vara till nytta även för specialiserad forskning, säger Elisabeth Wetterlund.

De nya föreståndarna efterträder Dan Boström, professor vid Umeå universitet och Ulrika Rova, professor vid Luleå tekniska universitet, som varit vice föreståndare.
De nya föreståndarna efterträder Dan Boström, professor vid Umeå universitet och Ulrika Rova, professor vid Luleå tekniska universitet, som varit vice föreståndare. De nya föreståndarna efterträder Dan Boström, professor vid Umeå universitet och Ulrika Rova, professor vid Luleå tekniska universitet, som varit vice föreståndare.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy