Alla ämnen
Skogsbränsle

BIOBASE ger insikter om skogens roll

Tillsammans med flera lokala, regionala och nationella aktörer har Piteå Science Park skapat ett forum för cirkulär och biobaserad ekonomi – BIOBASE.

Målet med BIOBASE är att möjliggöra fysiska möten där kontakter kan knytas och nätverk stärkas, vilket bidrar till fortsatt kunskapsutbyte och nya innovativa lösningar inom området världen över. 10-12 juni blir den andra gången konferensen BIOBASE genomförs i Piteå.

– BIOBASE är ett fantastiskt initiativ. Som deltagare kommer du få många insikter om skogens roll i den cirkulära ekonomin, säger Carina Håkansson, vd på Skogsindustrierna som är en av arrangörerna.

Använd mer skog

En utmaning för stora delar av världen idag är hur vi hanterar och svarar mot viktiga samhällsutmaningar, till exempel övergången till en fossilfri ekonomi där biobaserade material och produkter samt olika former av bioenergi är nyckelkomponenter. Norra Sverige är en av de regioner i Europa med den högsta andelen skogar mark per område, med en av världens strängaste regler för hållbart skogsbruk och har flera universitet med skogsrelaterad forskning. Därför har regionen unika förutsättningar för både att producera grön bioenergi och andra generationens avancerade biobränslen, men samtidigt driva på excellens för att accelerera utvecklingen av nya biobaserade material och produkter med ett betydande mervärde i hela Europa.

För att kunna öka påverkan på klimatet måste vi göra en förändring i dag. Vi måste använda mer skog, säger Carina Håkansson.

Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.
Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna. Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.

Konferensen BIOBASE är en del av regeringens samverkansprogram med syfte att stödja omställningen genom att engagera alla delar i värdekedjorna. Stora delar av arbetet i flera av de undergrupper som regeringen satt samman kommer att beröras under konferensen. Det gäller exempelvis industriellt träbyggande, innovativa bioråvaror, biodrivmedel, nya material samt uppskalning och kommersialisering.

För mer info och anmälan klicka här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy