Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

BioDriv: Är det nu dieselmotorn kommer att dö?

I augusti 2019 införde EU ett helt nytt krav på nya tunga fordon med fastställande av normer för koldioxidutsläpp. Det gör att exempelvis Scania måste sänka utsläppen med 15 procent från 2025 på sina motorer mot ett EU-snitt för 2020. Till år 2030 blir det hårdare med minus 30 procent. Oavsett om de går på biodrivmedel.

I augusti 2021 införs i svensk lag EUs Clean Vehicle Directive vilket ger en minsta andel ”Clean Vehicles” om 38,5 procent i statens upphandlingar om nya fordon till 31 december 2025. Dessa nya bilar får inte släppa ut mer än 50 g/km CO2. Från 2026 erkänns endast nollutsläppsbilar. För nya bussar måste minst 45 procent gå på el eller vätgas. Detta är en hård tumskruv på europeisk fordonsindustri som styrs kraftigt in på en särskild teknik, till kraftig nackdel för biodrivmedel.

Man kan verkligen undra varför. För inte bara el och vätgas, utan även fossil gas samt fossil LPG godkänns som alternativa drivmedel. Biodrivmedel är godkända men då EU inte erkänner biodrivmedel i normerna för koldioxidutsläpp räknas det gröna kolet som fossilt.

Det är med den här vetskapen man ska förstå varför Scania och vd:n Henrik Henriksson gjort en helomvändning i frågan om elektrifiering. Och varför Volvo Cars vd, Håkan Samuelsson, vill förbjuda bensinbilar och varför snart varje biltillverkare bara pratar laddbara fordon. Inte på grund av bättre klimatreduktion utan för att politikerna tvingat fram ett teknikval.

Om några år kommer EU dessutom att ta fram en ny miljöklass på avgasemissioner, Euro VII. Den kommer tvinga de tunga motortillverkarna att gå mot eldrift för kraven blir i det närmaste omöjliga att klara. Är då dagens utsläpp farliga? En studie från Aeris visar att en skärpning ger i praktiken noll effekt på kväveoxider om istället rena biodrivmedel införs.

Långt högre effekt skulle nås med att efterleva gällande förbud och få bort tunga fordon av klass Euro IV och äldre. För hela EU skulle kväveoxidutsläppen nästan halveras. Omedelbart! Euro VI är tillräckligt bra och i Stockholm har alla gator där luftkvalitet mäts för miljökvalitetsnormen om max 40 µg/m3 klarat godkänt sedan 2015, även Hornsgatan där Miljözon klass 2 infördes januari 2020.

Så varför fortsätter politiker och debattörer längs denna elväg som är en senväg till bättre klimat?

De brukar hänvisa till forskarrapporter med tusentals döda i Sverige varje år av luftföroreningar. Det dör dock inte tusentals. Forskarna beräknar och modellerar fram en uppskattning av en för tidig död. Den multipliceras med befolkningsmängd och de får ett personantal – inte samma sak som antal döda i trafiken.

Politikerna har valt en kejsare. Politikerna ställer el mot biodrivmedel. Men kejsaren av elbilar är naken. El ska inte ersätta motorn eller biodrivmedel. El ska komplettera. Politikerna måste besluta om generella, teknikneutrala styrmedel, baserat på klimatprestanda och skrota bonus malus och låta det vara lätt för människor att göra rätt. 

Text: Tomas Ekbom, Programdirektör BioDriv


Denna krönika publiceras även i Bioenergi nr 6-2020 som går att läsa som e-tidning här. Öppen för alla.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy