Alla ämnen
Opinion & debatt

BioDriv: Skarpa förslag för en grönare transportsektor

Många kunde med förvåning följa SVT Aktuellt den sjätte oktober där redaktionen framförde felaktigt att E85 skulle vara dyrare än bensin. Vem som helst hade dock kunna kontrollera att E85 faktiskt då var billigare än bensin.

SVT utgick från uppgifter från Energimyndigheten för första halvåret 2016, istället för att titta ut i verkligheten. Att endast tio procent av etanolbilarna körs på etanol är huvudsakligen en effekt av bilistens uppfattning att bensin är billigare. Och den effekten förstärktes tyvärr av Aktuelltinslaget. För att jämföra priser ska man korrigera för bilens högre etanolförbrukning och skillnaden i energiinnehåll med cirka 30 procent.

Ett annat ämne som diskuterades i Aktuellt var en reduktionsplikt på drivmedel, vilket Svebio driver som ett förslag till regeringen. Detta publicerades på SvD Debatt den åttonde oktober, undertecknad av Svebio och många tunga företrädare från industrin. Målet är att varje år minska klimatgasutsläppen med ett styrmedel som verkar långsiktigt och ökar möjligheterna till investeringar i nyproduktion av biodrivmedel. Skattebefrielsen är dock nödvändig att behålla för höginblandade och rena biodrivmedel under en tid då dessa annars skulle slås ut i en gemensam kvot. Svebio kommer att bearbeta förslaget i nätverket BioDriv med en workshop den 24 november till ett lagförslagsunderlag.

Svebio driver ytterligare förslag på åtgärder för regeringen att införa före valet 2018. Ett av dessa är att beskatta alla drivmedel lika efter energiinnehåll, och inte som i dag efter volym. Det ger ett enhetligt och rättvist system. Inför också E10 i bensin, vilket redan har införts i flera andra EU-länder. Det skulle minska utsläppen kostnadseffektivt med cirka 387 000 ton koldioxid per år.

Det bör snarast införas klimatmärkning av alla drivmedel, enligt EUs system för hållbarhet. Detta ska kompletteras med tankningskrav på miljöbilar och på förmånsbilar. E85-mackarna bör sedan öppnas för inblandning av biometanol som komplement till etanol med bibehållen E85-prestanda. För att stimulera svensk produktion av biojet bör man införa en klimatkvot som steg för steg ökar användningen av biojet i inrikesflyget. Kvoten är ett bättre alternativ än en flygskatt.

Slutligen bör ett stort demonstrationsstödsprogram för biodrivmedel införas. Det finns stor potential i skogsråvara och olika skogsindustriella biprodukter. Tekniken finns utvecklad men behöver stöd för att demonstreras i stor skala för att komma ut på marknaden.

Se där, ett antal skarpa förslag till regeringen för att verkligen skapa en grönare transportsektor för målet om fossilfrihet. 

Tomas Ekbom, BioDriv
Telefon: 08-441 70 83, 070-276 15 78
tomas.ekbom@svebio.se, www.svebio.se/biodriv


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 5-2016

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy