Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Biodrivmedel innebar minskade koldioxidutsläpp med nästan 5 miljoner ton 2017

Utsläppen av koldioxid från transportdrivmedel och bränslen fortsatte att minska med 3,5 procent under 2017. Främst på grund av en större användning av förnybara drivmedel. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Utsläppen av koldioxidutsläpp från drivmedel och bränslen under 2017 uppgick till cirka 21 200 000 ton. Det är en minskning med cirka 3,5 procent eller 775 100 ton i jämförelse med föregående år. Användningen av biodrivmedel innebär en minskning av koldioxidutsläpp med cirka 4 865 100 ton eller cirka 19 procent. Den minskningen kommer främst från den ökande användningen av HVO. Vid jämförelsen med utsläppen av koldioxid år 1971 är minskningen cirka 72 procent eller cirka 53 883 100 ton.

– En ökad användning av biodrivmedel och mer energieffektiva fordon bidrar till en minskning av koldioxidutsläppen på nästan 20 procent. Det är en viktig signal om vikten av ökad användning av biodrivmedel för att nå klimatmålen, säger Ulf Svahn vd på SPBI.
– En ökad användning av biodrivmedel och mer energieffektiva fordon bidrar till en minskning av koldioxidutsläppen på nästan 20 procent. Det är en viktig signal om vikten av ökad användning av biodrivmedel för att nå klimatmålen, säger Ulf Svahn vd på SPBI. – En ökad användning av biodrivmedel och mer energieffektiva fordon bidrar till en minskning av koldioxidutsläppen på nästan 20 procent. Det är en viktig signal om vikten av ökad användning av biodrivmedel för att nå klimatmålen, säger Ulf Svahn vd på SPBI.

Alla siffror är beräknade efter bränslenas innehåll av fossilt kol. Biodrivmedel anses ha noll innehåll av fossilt kol. Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

Biodrivmedel ökade med 12 procent

Användningen av biodrivmedel under 2017 ökade med 12 procent, HVO försäljningen ökade med 20 procent, medan FAME och etanol sjönk under 2017.  Den totala försäljningen av biodrivmedel under 2017 uppgick till 1 978 000 m3, en ökning med 215 500 m3 eller 12 procent.

Försäljningen av HVO uppgick till 1 441 800, en ökning med 235 400 m3 eller 20 procent. Det är HVO 100 som ökar i konsumtion med 302 300 m3, medan försäljningen av låginblandad HVO minskar svagt med 66 900 m3.

Försäljningen av etanol uppgick till 205 400 m3, en nedgång med 9 600 m3 eller 4 procent.

Försäljningen av FAME uppgick till 330 800 m3, en nedgång med ca 10 400 eller 3 procent.

Det är åter en stark försäljning av HVO 100 som bidrar till den totala försäljningsökningen av förnybara drivmedel, medan den låginblandad HVO i diesel minskar något både över året ackumulerat och mot december månad föregående år. I den diesel som säljs på drivmedelsstationer blandas det in mellan 20-55 procent förnybara drivmedel. HVO 100 säljs i separata pumpar.

– Det är mycket glädjande att användningen av biodrivmedel fortsätter att öka. Moln på himlen är tillgången på biodrivmedel både i ett kort och längre perspektiv, säger Ulf Svahn i en kommentar.

Läs mer om statistiken från SPBI.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy