Annons Annons
Annons Annons

Drivmedelsbranschen i gemensam plan för att bli klimatneutrala 2045

Den svenska petroleum- och biodrivmedelsbranschen ska vara klimatneutral senast år 2045. I den färdplan som presenteras idag visar branschen hur det ska gå till.

Färdplan 2045

Färdplan 2045

Sverige står inför en historisk omställning. Den svenska petroleum- och biodrivmedelsbranschen har under lång tid varit världsledande i att utveckla nya, hållbara biodrivmedel. Nu ökar tempot.

– Vi på Circle K har, tillsammans de andra aktörerna, under lång tid varit världsledande i att hitta nya och hållbara lösningar för att ersätta fossila drivmedel med förnybara alternativ. Men nu måste tempot öka. Vi är en oberoende aktör på marknaden, utan egen produktion, vilket gör oss snabbrörliga på marknaden. Vi har under lång tid ökat volymen av förnybara produkter och därmed bidragit till att reducera koldioxidutsläpp. Det arbetet har gjort oss till Sveriges största leverantör av förnybara drivmedel, säger Johan Söderberg, Fuel Director på Circle K Sverige.

Färdplanen pekar på avgörandet av samarbete och dialog inom politiken, för att målet ska nås, där följande är viktiga områden:

1. En biodrivmedelskommission för att säkra att vi når klimatmålen med bibehållen konkurrenskraft och försörjningstrygghet.
​2. Förenklade regelverk och snabbare tillståndsprocesser vid ut- och/eller ombyggnad av anläggningar.
​3. Tydliga riktlinjer för näringslivets roll, och specifikt branschens uppgift i Sveriges totalförsvar.
​4. Regeringen måste ännu mer stå upp för hållbara biodrivmedel och råvaror i Europa.
​5. En fastlagd takt för hur koldioxidutsläppen ska minska i bensin respektive diesel med kontinuerliga kontrollstationer.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. Tillsammans med medlemsbolagen och intresseorganisationen Fossilfritt Sverige har färdplanen tagits fram.

– Vi ser fram emot att ta ansvar, att vara en del av lösningen i att nå klimatmålen och tillvarata de hållbara produkter, innovationer, kompetens och infrastruktur som finns inom branschen, Johan G Andersson, VD Svenska Petroleum och Biodrivmedel institutet, SPBI, som lett branschens arbete med färdplanen.

Vi använder oss av cookies. Läs mer