Annons Annons
Annons Annons

Bättre miljöbilsdefinition behövs: "Fel med fördelar för laddhybriderna”

– Vi vet redan att bonusmalussystemet inte fungerar som klimatpolitik – ändå ska systemet behållas. För att få en miljöbilsdefinition som håller över tid måste man bortse från vilken teknik bilen använder och istället mäta bilens utsläpp, skriver Gustav Melin, Svebio, i en replik på SvD Näringsliv Debatt.

Vad som ska kallas miljöbil har varierat över åren. Nu menar Svante Axelsson på Näringsliv Debatt att oredan strax är över och att systemet med bonusmalus ska ligga till grund för definitionen av miljöbil. Tyvärr är det ett förslag som garanterat ser till att oredan kvarstår.

Det bästa vore om man helt enkelt skrotade bonusmalus och insåg att alla bilar kan köras på bra eller dålig el, på biogas eller fossil gas, på biodiesel eller fossil diesel och så vidare.

Bonusmalus leder inte till låga utsläpp eftersom det missgynnar bilar som drivs med biodrivmedel som HVO och E85 som ger låga utsläpp. Tvärtom ger bonusmalus istället stöd till laddhybrider som ofta går på fossil bensin och som dessutom väger mycket. Det ger onödigt höga utsläpp och styr bilmarknaden på ett sätt som saknar neutralitet mellan olika tekniska lösningar. Konjunkturinstitutet underkände i mitten av december bonusmalus som ett i stort sett verkningslöst klimatstyrmedel och konstaterade att vi i huvudsak bör styra utsläppen från trafiken genom beskattning av drivmedlen som ger upphov till klimatutsläpp.

Läs hela repliken

Miljöbil

Vad som ska kallas miljöbil har varierat över åren.

Vi använder oss av cookies. Läs mer