Annons Annons
Annons Annons

Flygbolaget BRA börjar klimatkompensera alla bokade flygresor

Ett år efter att bolaget lanserade möjlighet för varje resenär att välja fossilfritt biobränsle vid sin flygresebokning, tar BRA nu nästa steg och klimatkompenserar alla utsläpp av växthusgaser som görs av bolaget.

Flygbolaget BRA är därmed det första och enda kommersiella flygbolaget i världen som fullt ut, ja till och med till 110 procent, klimatkompenserar för allt koldioxidutsläpp som bolaget genererar. Alla flygresor som bokas från 1 april kommer att bli klimatkompenserade. BRAs kunder behöver inte göra något. Inga extra val eller tillägg krävs och klimatkompensationen är inkluderad i- och påverkar inte biljettpriserna.

Anna Soltorp är hållbarhetschef för BRA.

Anna Soltorp är hållbarhetschef för BRA.

Flygbolaget BRA har valt att inkludera full klimatkompensation av flygresan i biljettpriset, till skillnad från andra flygbolag som slussar sina resenärer vidare till olika kompensationslösningar för separat betalning eller låter utvalda kundgrupper flyga klimatkompenserat.
– Vi har valt att inte krångla till det genom att till exempel enbart låta vissa resenärer dra nytta av koldioxidkompensationen. Hos oss blir nu alla flygresor koldioxidkompenserade, säger Anna Soltorp som är hållbarhetschef för BRA.

Certifierat projekt i Europa

Koldioxidkompensationen för alla flygresor kommer att göras via ett Gold Standard-certifierat projekt i Europa som binder växthusgaser. Självklart finns fortsatt möjlighet att även välja biobränsle vid bokningen mot ett tillägg.
– Avtalet med partnern och leverantören av klimatkompensationen är klart och ska undertecknas under kommande vecka, därför ber vi att få återkomma om vilken leverantör det är och vilket Gold Standard-certifierat projekt som är aktuellt, säger BRAs hållbarhetschef Anna Soltorp.

Kompensationspartnern är väl etablerad, har många års erfarenhet och är hårt kontrollerad. De slussar idag vidare kompensationsbidrag från en rad globala verksamheter. BRA har självklart valt ett Gold Standard-certifierat projekt för att försäkra sig om att kompensationen uppnås.

Alla flygresor som bokas från 1 april kommer att bli klimatkompenserade.

Alla flygresor som bokas från 1 april kommer att bli klimatkompenserade.

BRAs hållbarhetschef planerar att själv besöka projektet, som finns i Europa, för att verifiera det ytterligare.
– Vi ser detta som vårt nästa naturliga steg i arbetet att minska vår klimatpåverkan och vi är oerhört glada över att vi nu kan kompensera för allt koldioxidutsläpp som vi genererar, avslutar Anna Soltorp.

Skillnad mellan biobränsle och klimatkompensation:

Biobränsle – Fördelen med biobränsle framför vanligt flygbränsle är att det inte blir någon nettoökning av koldioxid i atmosfären.

Klimatkompensation – När vi klimatkompenserar så investerar vi i projekt som minskar koldioxidutsläppen någon annanstans i motsvarande mängd.

Mer om inrikesflygbolaget BRAs klimataktiviteter:

• BRA blev år 2009 världens första, helt miljöcertifierade flygbolag, genom internationella standarden ISO 14001.
• 2018 lanserade BRA som första flygbolag i världen möjlighet för alla resenärer att boka fossilfritt biobränsle mot ett bränsletillägg, något som även i fortsättningen kommer att vara möjligt för de som önskar.
• Sedan 2018 betalar BRA regeringens klimatskatt på flygresor med 60 kronor plus moms per genomförd enkelresa, d.v.s. 120 kronor för en tur-och-returresa inrikes.
• Sedan år 2010 köper BRA utsläppsrätter för sina koldioxidutsläpp genom det obligatoriska EU ETS, där enhetspriserna löpande ökar.
• 2021 träder det internationella systemet CORSIA i kraft, med obligatoriska köp av utsläppskrediter i syfte att begränsa utsläppen från internationellt flyg.
• BRA har som mål att halvera sina utsläpp per passagerare med 50 procent per passagerare till år 2025 från 2015-års nivå.
• BRA är sedan år 2018 med i regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige och står bakom den färdplan som lämnats till regeringen att göra inrikesflygbranschen fossilfri till år 2030.
• BRA har nyligen bytt ut halva flygplansflottan till de klimatsmartaste flygplanen om finns för regionalflyg. ATRs turbopropellerflygplan har en bränsleförbrukning på knappt 0,5 liter per flugen mil med ca 80 % beläggning.
• BRA flyger 26 av sina 30 flyglinjer på låg höjd, cirka 6000 meter. Höghöjdseffekter från flyget genereras enligt de som forskar från cirka 8000-9000 meters höjd.
• BRA ingår i ett forskningsprojekt med Luleå Tekniska Universitet kring frågan om svensk biobränsleproduktion till flyg av skogsrester.
• BRA medverkar tillsammans med bland andra SAS och Swedavia i det arbete som bedrivs för att starta svensk biobränsleproduktion.
• BRA flyger alltid de rakaste, tillåtna flygvägarna mellan sina destinationer.
• BRA för dialog med flera elflygplanstillverkare om möjligheter kring framtida, elektrifierat regionalflyg i Sverige.

Läs mer om BRAs hållbarhetsarbete:

Vi använder oss av cookies. Läs mer