FMV testar svenskt biojetbränsle i Gripenmotorn

FMV-projektet som utvärderar biobränslen i ett bilateralt samarbete med USA har tagit ett steg till. Den här gången var det ett biobränsle framställt av Swedish Biofuels som testades i Gripenmotorn RM12 hos GKN i Trollhättan. Ingen förändring i dragkraft och bränsleförbrukning påvisades.

GKN

Håkan Johansson vid Försvarsmaktens hållbarhetssektion och Ingela Bolin Holberg, FMV, tillsammans med Håkan Schmidt, GKN. Foto: GKN

Biobränslet som baseras på alkohol blandades i förhållandet 50/50 med det för Gripenmotorn RM 12 normala bränslet Flygfotogen 75. 50-procentig inblandning av biobränsle är det idag högsta tillåtna enligt bränslespecifikationerna för flygbränsle. Provet var det första där just det här biobränslet provades i en större flygmotor.

– Syftet med provet var att studera eventuella skillnader mellan 50/50-blandningen och Flygfotogen 75 med avseende på motorfunktion och motorprestanda, säger Erik Prisell, specialist på flygframdrivningssystem vid FMV.

Provet genomfördes i en provrigg hos företaget GKN Aerospace Engine Systems Sweden i Trollhättan. Totalt kördes motorn i närmare tre timmar med 50/50-blandning. Efter flera motorstarter och tändningar av efterbrännkammaren sammanfattar Erik Prisell:

– Motorn fungerade utan anmärkningar. Inga varningar eller indikationer framkom som kunde bero på skillnader mellan de olika bränslena.

Efter provet inspekterades kärnmotorns brännkammare och där kunde man inte se några tecken på att 50/50-blandningen påverkat brännkammaren. Kortfattat visade resultaten från proven med 50/50-blandningen jämfört med Flygfotogen 75:

  • Mycket lika dragkraft, bränsleförbrukning i relation till dragkraften och tider för motortransienter
  • Inga indikationer på förbränningsrelaterade tryckstörningar
  • Samma karakteristik för motorstart och återstart

Efter att prov vid FOI som pågår nu och som avslutas första kvartalet 2021 kommer FMV:s biojet-projekt genomföra utvärdering och sammanställning tillsammans med sina amerikanska samarbetspartners USAF/NAVAIR. Slutrapport till Försvarsmakten sker under 2021.

Vi använder oss av cookies. Läs mer