Annons Annons
Annons Annons

Green Fuel Nordic investerar 25 miljoner euro i produktion av biodrivmedel i Finland

I steg ett planeras en investering på 25 miljoner euro för en första produktionsanläggning med pyrolysteknik. Planen är att Green Fuel Nordic ska bygga ytterligare tre anläggningar, med en total investering på 100 miljoner euro.

Produktionen beräknas bli 20 miljoner liter pyrolysolja per år som kommer att användas som bränsle eller råvara för produktion av biodrivmedel både i Finland och i Nederländerna. Anläggningen ska ligga bredvid ett sågverk i Lieksa, tio mil norr om Joensuu i östra Finland och använda sågspån som huvudråvara. Anläggningen väntas starta under 2020. Styrelsen i Green Fuel Nordic har tagit beslut att beställa den första anläggningen av fyra planerade.

– Jag är övertygad om att pyrolys kommer att spela en viktig roll i övergången till en bioekonomi, och denna produktionsanläggning är ett bevis på det. Det är den första av en serie investeringar i framtida anläggningar, säger Timo Saarelainen, vd för Green Fuel Nordic.

Lokala entreprenörer viktiga

Fyra lokalt kända entreprenörer från norra Karelen äger drygt 75 procent av företaget och står för omkring tio miljoner euro av finansieringen. En regional utvecklingsfond står för sju miljoner euro. Även Lieksas stad har investerat i projektet, totalt cirka 2,8 miljoner euro. Förutom finansieringen har ändringar i den nationella lagstiftningen gällande inblandningsmandatet också påverkat investeringsbeslutet positivt.

Utan riskkapitalet från de starka regionala aktörerna kanske Lieksafabriken aldrig blivit verklighet. Det här är konkreta investeringar i norra Karelens välfärd, säger en tacksam Timo Saarelainen, vd för Green Fuel Nordic och delägare med en andel på cirka elva procent.

Leverantörer från Nederländerna

Pyrolystekniken är utvecklad av BTG-BTL i Nederländerna. Projektet genomförs av en grupp aktörer från Nederländerna. TechnipFMCs leder projektet och Zeton ansvarar för tillverkningen av vitala delar av produktionsenheten. Tekniken kommer ursprungligen från University of Twente och den kommersiella tekniken har utvecklats och levereras av BTG-BTL i Enschede. Komponenterna i den prefabricerade anläggningen byggs först i Nederländerna och monteras sedan i Finland på plats. Bygget av den första enheten kommer att generera 100 heltidsjobb i Finland inräknat indirekta effekter.

Steg mot hållbar raffinaderisektor

– Avtalet visar att konverteringen till förnybar energi kan generera många jobb både i Lieksa i Finland och i Enschede i Nederländerna. Detta avtal är ett viktigt steg på vägen mot en mer hållbar raffinaderisektor. Vi uppmuntrar företag att öka andelen hållbara råvaror i sin energianvändning. Samarbetet mellan TechnipFMC, BTG-BTL och Green Fuel Nordic kommer att påskynda utvecklingen och tillväxten för denna lovande teknik internationellt, säger ekonomi- och miljöminister Eric Wiebes, från ekonomidepartementet i Nederländerna som har stöttat utvecklingen av teknologin.

Gerhard Muggen, vd för BTG-BTL.

Gerhard Muggen, vd för BTG-BTL.

Finland ledande

Biooljan kan användas till exempel för att ersätta fossil gas eller bränsleolja i industriella applikationer, men den kan också förfinas ytterligare för användning som transportbränsle och Gerhard Muggen, vd för BTG-BTL, förväntar sig att efterfrågan på pyrolysolja kommer att växa snabbt.

– Vår förnybara olja är ett utmärkt alternativ för fossila bränslen. Det är verkligen en hållbar form av energi. Kontraktet med Green Fuel Nordic är ett viktigt steg i utvecklingen av export av vår teknik och visar att kunderna tror på potentialen med pyrolys som en väg till förnybart bränsle. Vi är väldigt glada över att ett land som Finland, som är ledande inom hållbarhetsområdet, valt att använda vår teknik, säger Gerhard Muggen.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 3-2019 som du hittar i vårt bibliotek med e-tidningar

Vi använder oss av cookies. Läs mer